Ngày đăng: 15-10-2020     Tác giả: Huy Phục     Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, thực hiện kịp thời của Ủy ban nhân dân, sự phối hợp đồng bộ của UBMTTQ và các ngành đoàn thể đến nay Thành Thới A thực hiện đạt 13/19 tiêu chí gồm: Tiêu chí đạt: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19; Còn lại 6 tiêu chí đạt từ 50% trở lên: 2; 5; 6; 11; 13; 17.

Từ những kết quả như trên Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đề ra mục tiêu đến năm 2021 xây dựng đạt chuẩn xã NTM, Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU của Đảng ủy xã về thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã Thành Thới A giai đoạn 2020-2025, từ đó Ủy ban nhân dân xã cụ thể thành kế hoạch về xây dựng NTM giai đoạn 2020-2025 để triển khai thực hiện khắp trong hệ thống chính trị.

Ngay từ khi bắt đầu xây dựng NTM, xã xác định TC17 về Môi trường và An toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí khó, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay thực hiện của người dân. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển ấp thường xuyên được kiện toàn, củng cố kịp thời; hoạt động đúng quy chế. Có sự phối hợp tốt giữa các ngành, các ấp trong công tác vận động Nhân dân thực hiện TC17. Do đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý được tăng cường, kịp thời kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp, kế hoạch thực hiện TC17 ngay từ đầu năm.

Xã cụ thể hóa Đề án số 4113/ĐA-UBND ngày 05 tháng 09 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thực hiện TC17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020 (Đề án) thành kế hoạch số 516/KH-UBND ngày 30/12/2018 của UBND xã về việc thực hiện TC17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2018-2020;

Năm 2020, UBND xã xây dựng kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 11/02/2020 thực hiện Nghị quyết Đảng ủy về TC17 Môi trường và An toàn thực phẩm triển khai kế hoạch đến các ngành, các hội đoàn thể, đảng viên, hội viên và quần chúng Nhân dân.

Để thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra, Ban chỉ đạo phân công cụ thể các thành viên phụ trách từng chỉ tiêu trong tiêu chí, trong đó phụ trách chung tiêu chí số 17 là Chủ tịch UBMTTQ VN xã.

Công tác tuyên truyền vận động được xác định là hết sức quan trọng, được thực hiện xuyên suốt, thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng ra đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về thực hiện TC17 trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể: UBND xã đã cho lắp đặt 6 bảng cấm đổ rác nơi công cộng, phát hành 3.000 tờ bướm tuyên truyền về xây dựng hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh; 1.000 tờ bướm hướng dẫn phân loại rác tại nhà và ủ phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt; 1000 tờ bướm tuyên truyền về xử lý xác gia súc, gia cầm đúng nơi qui định…; Ban phát triển các ấp tổ chức thành các đoàn đi tuyên truyền, vận động Nhân dân 16 phần việc mà hộ gia đình cần làm trong xây dựng nông thôn mới; Đài truyền thanh xã hàng tuần có xây dựng các chuyên mục, bản tin tuyên truyền 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tuyên truyền TC17 về Môi trường và An toàn thực phẩm; Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã cùng các Đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm như: “Xây dựng Hố xí hợp vệ sinh trong thực hiện tiêu chí số 17”, “Phân loại rác thải nhựa”;…; Thực hiện tốt phong trào “Ngày chủ nhật Nông thôn mới”, với các chủ đề xoay quanh việc vận động người dân xây dựng hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh; ra quân làm cỏ, phát hoang bụi rậm trên các tuyến đường;…

Công tác kiểm tra, phúc tra việc chấp hành bảo vệ môi trường được Tổ KTMT xã, ấp tiến hành kiểm tra thường xuyên, kịp thời giải quyết những ý kiến phản ánh của người dân.

Cho đến nay, đã đạt được những kết quả như sau:

Hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo đạt 65,54%.

Cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo qui định về bảo vệ môi trường đạt 100% .

Xã có 04 tuyến đường được trồng hoa và gắn đèn chiếu sáng, có 996/2.847 hộ có hàng rào, hàng rào cây xanh (đạt 34,6%). 2.697/2.847 hộ thường xuyên cải tạo vườn xanh, sạch, đẹp đạt 94,7%;  6/6 ấp xây dựng quy ước được cấp trên phê duyệt và thực hiện theo qui ước, xã có 01 Tổ kiểm tra môi trường xã và 6 tổ bảo vệ môi trường 6 ấp.

Việc mai táng người chết ở địa phương phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Xã có xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2020 của UBND xã; có 94/2.847 (đạt 3,3%) hộ đăng ký thu gom, số hộ còn lại có đào hố chôn lấp tại hộ gia đình.

Xã có 2.847/2.847 hộ gia đình có nhà tắm kín đáo đạt 100%; 2.364/2.847 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 83,03%; 2.847/2.847 hộ có dụng cụ chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; 2.364/2.847 hộ gia đình thực hiện tốt 3 sạch đạt 83,03%.

Hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. 689/689 hộ có công trình, biện pháp xử lý chất thải hiện trạng công trình xử lý hoạt động tốt, đạt 100%; 128/128 hộ có thủ tục môi trường, đạt 100%.

Hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ tốt các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm.

Mặc dù TC 17 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre thẩm định đạt 7/8 chỉ tiêu (còn tỷ lệ hố xí hợp vệ sinh chưa đạt), tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu đạt nhưng tính bền vững chưa cao còn những tồn tại xã cần quan tâm đó là:

Hộ có công trình, biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi đạt 100%, tuy nhiên nước thải đầu ra từ hệ thống xử lý của một số hộ chưa đảm bảo. Đặc biệt là các hộ chăn nuôi vịt vẫn còn phát sinh mùi hôi.

Về rác thải, mặc dù đạt nhưng trên các tuyến đường vẫn còn xuất hiện những bãi rác mới phát sinh.

Để nâng cao chất lượng TC17 cũng như tính bền vững từng chỉ tiêu. Từ nay đến cuối năm, xã cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp như:

Các ngành đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến đoàn viên hội viên và tầng lớp Nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường 

Tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ chăn nuôi. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định vệ sinh môi trường và xử lý chất thải không gây ô nhiễm và ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Nhân rộng các mô hình xử lý ô nhiễm môi trường như mô hình làm hầm KT2, composite.....

Tranh thủ các nguồn lực từ cấp trên để hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã.

Trồng cây xanh, hoa kiểng trên toàn bộ chiều dài các tuyến đường và khu vực công cộng.

Vận động người dân tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, đăng ký thu gom rác đối với các hộ dân cặp hai bên tuyến đường có đơn vị thu gom rác đi qua.

Huy Phục