Ngày đăng: 19-10-2020     Tác giả: Huy Phục     Chuyên mục: Liên hiệp hội

Ngày 16/10/2020 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban với Liên hiệp Hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020.

Đến dự và chủ trì Hội nghị có GS.VS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng và các dơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đến dự có lãnh đạo 60/63 Liên hiệp Hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ Hội nghị giao ban năm 2019 đến nay, Liên hiệp Hội địa phương đã tiếp tục tập trung củng cố tổ chức bộ máy trên cơ sở Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Bộ Nội vụ. Thực hiện công tác rà soát cán bộ lãnh đạo, quản lý của Liên hiệp Hội tỉnh dưới chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết 18-NQ/TW.

Trong những năm qua, Liên hiệp Hội địa phương có nhiều cố gắng trong củng cố tổ chức, phát triển được nhiều chi hội và hội viên mới trong các hội thành viên; Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội, đã tập hợp đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động KH&CN; Thực hiện công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội được nhiều đề tài, dự án quan trọng, đã từng bước tham gia nghiên cứu và đề xuất cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh một số chủ trương, kế hoạch về phát triển kinh tế- xã hội; Các hoạt động tôn vinh, sáng tạo-kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến kiến thức KH&CN đã có nhiều tiến bộ, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

 

GS. VS. TSKH. Đặng Vũ Minh - Chủ tịch LHH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Hầu hết các Liên hiệp Hội địa phương duy trì và đảm bảo chất lượng các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo quy định; chú trọng công tác xây dựng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động để báo cáo và tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Liên hiệp Hội Việt Nam; tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020; đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Một số Liên hiệp Hội địa phương đã ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với các Ban Đảng trong tỉnh, các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và phối hợp với các Hội ngành toàn quốc ở Trung ương và địa phương, các tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức các hội thảo khoa học, tập huấn trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giáo dục đào tạo tạo ra hiệu quả cao hơn trong nghiên cứu, ứng dụng... Tuy vậy, vẫn còn một số Liên hiệp Hội địa phương chưa có điều kiện triển khai các đề tài, dự án KHCN tại địa phương.

Về phổ biến kiến thức, năm 2020, Liên hiệp Hội Việt Nam đã hỗ trợ, hướng dẫn 11 Liên hiệp Hội địa phương triển khai nhiệm vụ phổ biến kiến thức năm 2020 theo kế hoạch được giao. Phối hợp với Báo Khoa học và Đời sống và các Liên hiệp Hội địa phương thực hiện 6 số bản tin điện tử phổ biến kiến thức, 02 chuyên đề Phổ biến kiến thức. Triển khai nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng nội dung và xuất bản sổ tay nghiệp vụ Truyền thông và PBKT dành cho cán bộ Hội. Đồng thời, Liên hiệp Hội các địa phương cũng tích cực phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh giới thiệu các giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Nhằm đẩy mạnh phát triển Liên hiệp Hội hơn nữa, theo ý kiến của các đại biểu cho rằng cần phải đổi mới tổ chức, phương thức tập hợp Hội viên; đảm bảo sự đan xen các thế hệ cán bộ hội và hội viên; có kế hoạch cụ thể để nâng tỷ lệ hội viên là cán bộ trẻ đang làm việc trong các viện nghiên cứu, trường đại học, góp phần tạo thêm động lực và sức sáng tạo, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động và nâng cao chất lượng và nội dung phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các Liên hiệp Hội địa phương. Liên hiệp Hội Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cụ thể để định hướng chung trong hoạt động đối với các Liên hiệp Hội địa phương và tạo điều kiện để các Liên hiệp Hội địa phương có thể tham gia sâu hơn, rộng hơn vào các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Liên hiệp Hội hình thành các chương trình, dự án lớn để tạo điều kiện cho các Liên hiệp Hội địa phương tham gia, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các Liên hiệp Hội địa phương về kinh phí thông qua các nhiệm vụ, hội nghị, hội thảo... Tăng cường quảng bá thông tin, hình ảnh, vai trò của Liên hiệp Hội và các hội thành viên trong xã hội.

Kết luận cuộc họp, GS.VS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng Đoàn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho rằng, để thu hút được đông đảo lực lượng trí thức KH&CN trong cả nước và nước ngoài, cống hiến trí tuệ và sức lực của mình thì đòi hỏi tổ chức đó phải tạo được điều kiện cho họ phát triển. Ông cho rằng, Liên hiệp Hội Việt Nam đã làm được điều đó cũng là nhờ sự đóng góp của các tổ chức KH&CN trực thuộc và các Liên hiệp Hội địa phương.

 

Các đại biểu Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các địa phương
ủng hộ cá nhân cho đồng bào miền Trung

 

Có thể nói, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vừa qua, các chuyên gia y tế đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Cũng là họ, cách đây 16 năm đã từng đương đầu với đại dịch SARS, cách đây 10 năm đã từng đương đầu với dịch cúm gia cầm. Chúng ta đã quyết định cho trẻ em nghỉ học khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) còn chưa công bố đại dịch toàn cầu... Ngay cả điều này cũng đã góp phần tạo nên chiến thắng của Việt Nam trước căn bệnh toàn cầu này.

"Tôi xin nhấn mạnh vai trò của các trí thức lão thành. Đó là những người đóng góp vai trò tâm huyết, dựa trên cơ sở khoa học, phản biện các chính sách của nhà nước, các vấn đề nhức nhối của xã hội. Tôi đã nhận được rất nhiều lời đề nghị tổ chức diễn đàn khoa học để đánh giá, phản biện của các nhà khoa học, nhà giáo về bộ sách giáo khoa lớp 1. Đây lại là một bằng chứng cho thấy sự đánh giá cao của các nhà khoa học đối với cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam"

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham gia đã đóng góp cá nhân hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt với tổng số tiền ủng hộ là 34 triệu đồng.

Huy Phục