Ngày đăng: 20-11-2020     Tác giả: Hồng Quốc     Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Theo nhận định của cơ quan chức năng, năm 2020 được dự báo tiếp tục là năm ít nước, dòng chảy lũ về Đồng bằng sông Cửu Long nhỏ, nguy cơ tiếp tục xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vào các tháng mùa khô năm 2020 - 2021, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở mức cao.

Để chủ động, các phương án và biện phù phù hợp, linh hoạt phòng, chống thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn thành phố Bến Tre giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng, tác động và thiệt hại do hạn mặn gây ra đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt người dân. UBND thành phố Bến Tre đã chủ động trong công tác dự báo tình hình, xây dựng 02 kịch bản về hạn mặn để ứng phó. Trong đó kịch bản 1, độ mặn đến 4‰ xâm nhập toàn địa bàn thành phố trong thời kỳ dài và nguồn nước ngọt trong sông bị thiếu hụt không quá 40% so với trung bình nhiều năm, nước nhà máy nước cấp có độ mặn đến 1,5‰. Thời gian xuất hiện từ tháng 12 năm 2020 đến cuối tháng 2 năm 2021. Khu vực có khả năng bị ảnh hưởng: 14/14 xã, phường.

Kịch bản 2, độ mặn trên 4‰ xâm nhập toàn địa bàn thành phố trong thời kỳ dài và nắng nóng, khô hạn thiếu nước kéo dài nhiều tháng và nguồn nước ngọt trong sông bị thiếu hụt trên 40% so với trung bình nhiều năm, nước nhà máy nước cấp trên 1,5‰. - Dự báo: Thời gian xuất hiện vào khoảng đầu tháng 3 năm 2021. Khu vực có khả năng bị ảnh hưởng: 14/14 xã, phường.

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Trúc Lâm kiểm tra cống cây Me, xã Phú Nhuận

 

Trên cơ sở đó, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn, xã phường chủ động tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ những công việc trọng tâm ngay từ thời điểm này. Trước tiên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân chuẩn bị dụng cụ trữ nước ngọt bằng hình thức thích hợp như: đào hố trãi bạt, lu chứa nước và các biện pháp phòng truyền thống khác. Các công sở cơ quan, trường học có phương án sút rửa hầm chứa để chứa nước phục vụ cho sinh hoạt mùa hạn mặn, đặc biệt ở các điểm trường trên địa bàn xây dựng các phương án nhằm dự trữ nước cho học sinh. Hoàn thành hồ sơ thủ tục và khởi công xây dựng Hồ chứa nước ngọt tại xã Nhơn Thạnh; đảm bảo chứa nước ngọt tại Hồ Trúc Giang.

Đối với giải pháp về thủy lợi thưởng xuyên khảo sát hệ thống thủy lợi trên địa bàn để duy tu, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp, đặc biệt là các cửa cống phải đảm bảo ngăn mặn, trữ ngọt. Triển khai kế hoạch nạo vét kênh mương nội đồng, đắp đập ngăn mặn, tổ chức vận động người dân có đất liền ranh đắp kín bờ bao ngăn mặn, trữ ngọt để đạt hiệu quả cao nhất. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về tình hình khí tượng, thuỷ văn, hạn hán, xâm nhập mặn, lịch đóng mở cống. Phối hợp vận hành các cống một cách hợp lý vừa đảm bảo ngăn mặn, trữ ngọt vừa tránh ô nhiễm môi trường nước. Khảo sát những vùng cần đắp đập thời vụ ngăn mặn cục bộ để có kế hoạch thực hiện trước khi mặn xâm nhập.

Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp tăng cường công tác dự báo, cảnh báo diễn biến tình hình xâm nhập mặn trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp. Khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tuyên truyền, vận động người dân chủ động đắp đập tạm, bờ bao cục bộ, trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh trong trường hợp mặn tăng cao (thực hiện vào đầu mùa khô năm 2020-2021).

Bên cạnh đó, cần tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc cây trồng, vật nuôi trong điều kiện nắng nóng, thiếu nước, xâm nhập mặn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp mùa vụ, tăng cường ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong điều kiện sản xuất không thuận lợi; giới thiệu, hướng dẫn người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tiết kiệm nước và chi phí sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc, khử trùng, kịp thời phát hiện và xử lý dịch bệnh trên cây trồng và đàn gia súc, gia cầm.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre – Nguyễn Trúc Lâm: “Để hạn chế và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, ảnh hưởng do hạn mặn gây ra như năm 2020, thời gian tới hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường cần xác định việc phòng, chống hạn mặn là nhiệm vụ ưu tiên; từng cấp, từng ngành, MTTQ các đoàn thể, xã, phường thể hiện quyết tâm chính trị cao, chủ động xây dựng phương án, ứng phó hạn mặn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tập trung ưu tiên các giải pháp bảo đảm nước sinh hoạt phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cho người dân. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ tiết kiệm nước, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp chống chịu và thích ứng tốt hạn mặn”./.

                                                                                      Hồng Quốc