Ngày đăng: 25-11-2020     Tác giả: Huy Phục     Chuyên mục: Liên hiệp hội

Ngày 23-10-2020, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội thảo phổ biến kiến thức ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có lãnh đạo UBND; các ban ngành, đoàn thể thành phố; các nhà khoa học, chuyên gia, các đơn vị nghiên cứu, thử nghiệm, các hội và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đến dự còn có Lãnh đạo 10 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.

Dự và chủ trì Hội thảo có GS.TS. Nguyễn Văn Phước Chủ tịch Liên hiệp Hội Tp. Hồ Chí Minh, PGS.TS. Dương Hoa Xô, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Tp. Hồ Chí Minh.

Hội thảo được nghe phát biểu khai mạc của GS.TS. Nguyễn Văn Phước; báo cáo đề dẫn của PGS.TS. Dương Hoa Xô; phát biểu chỉ đạo Hội thảo của Phó Chủ tịch UBND thành phố và 8 phát biểu tham luận của các đại biểu dự Hội thảo.

 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh tư liệu)

 

Được biết, trong cơ cấu kinh tế Việt Nam hiện nay, ngành nông nghiệp mặc dù đóng góp cho ngân sách không lớn, với tỷ trọng chỉ chiếm 13,96% và tăng trưởng chỉ đạt mức thấp 2,01%, do dịch bệnh, hạn hán, biến đổi khí hậu, nhưng nông nghiệp lại có vai trò đóng góp to lớn đối với đời sống nông dân nói riêng và nhân dân cả nước nói chung, với nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước.

Tuy nhiên, quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi chất lượng nông sản càng cao; cùng diện tích đất bị thu hẹp do đô thị hóa, do biến đổi khí hậu trong khi dân số ngày càng tăng nên nhu cầu lương thực cũng không ngừng tăng lên là những thách thức rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Do đó, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu cho việc phát triển nền nông nghiệp nước nhà.

Đối với thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù nông nghiệp chỉ chiếm 1% GRDP, nhưng lại đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội của thành phố. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang được chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững, tập trung vào các ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học. Năng suất lao động khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tăng bình quân 21,1% năm.

Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất luôn được thành phố coi trọng; đã hình thành nhiều loại hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả. Giá trị sản xuất trồng trọt giai đoạn 2010-2019 tăng từ 3.922 tỷ đồng, lên 5.379 tỷ đồng (tăng bình quân 6,9%/ năm), chăn nuôi tăng từ 6.910 tỷ đồng lên 7.822 tỷ đồng (tăng bình quân 7%/ năm), thủy sản tăng từ 4.509 tỷ đồng lên 6.354 tỷ đồng (tăng bình quân 10%/ năm). Hiện nay, sản suất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ trọng giá trị 48% trong sản xuất nông nghiệp.

Thành phố luôn coi trọng việc nghiên cứu về giống cây trồng vật nuôi: Đã sưu tập bảo tồn 303 giống rau các loại; đánh giá thích nghi của 450 giống rau mới và xác định được 173 giống có sức sinh trưởng mạnh, thích nghi với điều kiện khí hậu và canh tác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; đã chọn tạo được 10 dòng dưa lưới, 113 dòng cà chua bi, 935 dòng dưa leo và 94 dòng ớt ngọt thế hệ F3-F8 và lai tạo thành công 7 giống dưa lưới mới, 9 giống cà chua bi và đã áp dụng vào sản xuất; sưu tập 1.038 giống hoa, cây kiểng, 143 giống cây dược liệu, 27 giống cây ăn quả; ứng dụng phương pháp BLUP vào việc đánh giá di truyền và cải thiện chất lượng đàn heo; ứng dụng công nghệ sinh học phân tử để đánh giá hiện trạng di truyền A1 A2 của đàn bò sữa, từ đó chọn lọc và nhân giống các cá thể bò tạo ra đàn bò sữa A2 chất lượng cao; lai tạo giống bò thịt đã thế hệ lai F1, đều có ưu thế lai sinh trưởng, phát triển tốt, tăng trọng bình quân 800gr/con/ngày, cao hơn bê lai sind gần 40%; Ứng dụng thành công chỉ thị gen trong hổ trợ chọn lọc các tình trạng năng suất giống gà Tàu vàng nhằm phục vụ công tác chọn giống sớm qua các kiển gen IGFBP2 và PIT1.

 

Tham quan thực tế ứng dụng công nghệ hiện đại trong nông nghiệp tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TPHCM.
(Ảnh tư liệu)

 

Đã nghiên cứu giống thủy sản nước ngọt, nước lợ như; Giống Tôm càng xanh toàn đực bằng phương pháp vi phẩu tạo con cái giả gia hóa tôm bố mẹ; sinh sản nhân tạo một số loài cá nước ngọt như giống cá Lăng nha, cá trê vàng, trê lai, cá tra, cá diêu hồng, cá lóc… sản xuất ra các dòng cá rô phi toàn đực cung cấp cho thị trường trong nước; tiến hành xác định nguồn gốc định danh cá Dứa Cần Giờ bằng việc phân tích DNA phục vụ cho việc xây dựng thương hiệu; sưu tập 17 loại các cảnh, với hơn 34 dòng cá và 2 loài cá bản địa. Tạo được đàn  cá sóc phát sáng huỳnh quang màu lục lam, màu đỏ và màu cam có tìm năng phát triển thành cá thương hiệu, lai tạo thành công một số dòng cá cảnh khác.

Ngoài ra còn nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong canh tác cây trồng, chăn nuôi và thủy sản.

Từ kết quả nêu trên, từ nay đến năm 2030 thành phố sẻ nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2030 chiếm từ 75 đến 85% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, an toàn và có sức cạnh tranh cao. Phấn đấu, có 80-90% hộ nông dân, 100% doanh nghiệp tham gia vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng các biện pháp kỷ thuật mang tính công nghệ cao về giống, quy trình canh tác, công nghệ sau thu hoạch; cơ giới hóa, tự động hóa trong quá trình chăn nuôi, xử lý chất thải; các kỷ thuật tiên tiến, công nghệ cao trong quá trình sản xuất nuôi trồng các đối tượng thủy sản chủ yếu.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực nâng cao kỷ thuật, kỷ năng sử dụng vận hành công nghệ cao và làm chủ công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Nâng cao năng lực hệ thống nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất, quản lý giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản theo hướng hiện đại. Phát triển nông nghiệp thành phố trở thành trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đáp ứng nhu cầu của nông nghiệp các tỉnh Tây Nam bộ và Đông Nam bộ.

Huy Phục