Ngày đăng: 01-02-2021     Tác giả: Trúc Giang     Chuyên mục: Liên hiệp hội

Ngày 19-01-2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí Bến Tre.

 

 

Quang cảnh hội nghị 

 

Ông Cao Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai những nội dung chính của Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Nội dung văn kiện đã được lấy ý kiến rộng rãi trong giới trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, các bộ ngành trung ương, các viện trường. Do vậy chất lượng văn kiện được nâng lên và có tầm nhìn bao quát trong dài hạn.

Kết cấu văn kiện cũng thay đổi với việc đặt công tác xây dựng đảng lên vị trí hàng đầu trong các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Văn kiện nhấn mạnh đến mục tiêu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

 

Ông Cao Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai báo cáo chính trị

 

Trong các năm tới, Bến Tre tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu, hoàn thiện các chuỗi giá trị nông sản, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đầu tư phát triển công nghiệp, ưu tiên công nghiệp chế biến. Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tại nhằm bứt phá nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế. Tập trung phát triển các ngành kinh tế biển gắn với định hướng phát triển hướng Đông.

Ông Cao Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh đến các nhiệm vụ đột phá trong các năm tới: tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, hình thành giai đoạn 1 tuyến động lực ven biển, tập trung xây dựng nguồn nhân lực khoa học công nghệ phục vụ cho chương trình chuyển đổi số.

Hội nghị cũng đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện 11 công trình dự án trọng điểm của Bến Tre trong nhiệm kỳ 2020-2025./.

Trúc Giang