Ngày đăng: 31-05-2022     Tác giả: Đặng Đông Quân     Chuyên mục: THÔNG TIN KH&CN

Giải pháp khoa học kỹ thuật đã được đề ra trong Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về Quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030 (Chương trình 10): Xây dựng và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cấp nước an toàn phù hợp cho các đối tượng sử dụng từ đơn vị cấp nước đến cơ quan quản lý cấp nước; ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước; ứng dụng công cụ viễn thám, GIS, quan trắc tự động, công nghệ trong trữ, cấp, xử lý nước. Nghiên cứu giải pháp lưu trữ nước mưa; đầu tư, cải tiến quy trình công nghệ xử lý nước hiện đại, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu; nghiên cứu, triển khai áp dụng các công nghệ mới về xử lý nước trong điều kiện suy thoái chất lượng nguồn nước và xâm nhập mặn.

Ngày 13/4/2022, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành báo cáo về việc sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình 10, theo đó có đóng góp của hoạt động khoa học và công nghệ. Nhìn chung các doanh nghiệp hoạt động cung cấp nước đã tiếp cận và dần chuyển đổi công nghệ xử lý nước mới cho phù hợp với chất lượng nước mặt hiện nay, ưu tiên áp dụng công nghệ lắng lamen, lọc trọng lực; lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động cấp nước, ghi chỉ số bằng điện thoại thông minh. Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành; lắp đặt các logger trên mạng lưới cấp nước và các nhà máy nước để theo dõi tình hình sản xuất, giám sát hệ thống truyền tải để kiểm soát áp lực/lưu lượng nhằm sớm biết, phát hiện sự cố, kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước.

Sở Khoa học và Công nghệ đã và đang triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ đề tài “Nghiên cứu các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn nước trong các giồng cát để cấp nước sinh hoạt vùng ven biển tỉnh Bến Tre và  phụ cận” đảm bảo nguồn nước giồng cát được bổ cấp trữ lượng, duy trì chất lượng phục vụ sinh hoạt và sản xuất; Nhằm xây dựng hệ thống quan trắc độ mặn liên tục, cảnh báo sớm khi độ mặn vượt ngưỡng cho phép để người dân và các ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương kịp thời ứng phó, ngành Khoa học và Công nghệ đã triển khai dề tài: “Nghiên cứu chế tạo đầu dò đo độ mặn bằng vật liệu nano và tích hợp thành hệ thống cảnh báo xâm nhập mặn tự động ứng dụng tại tỉnh Bến Tre và vùng phụ cận”; Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước nhiễm mặn có ứng dụng IoT để cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng bị xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre và một số tỉnh lân cận” có mục tiêu nghiên cứu hoàn thiện và tối ưu hóa được công nghệ xử lý nước nhiễm mặn tích hợp IoT đo các thông số môi trường và điều khiển thiết bị từ xa, xây dựng và làm chủ được công nghệ xử lý nước nhiễm mặn tích hợp IoT quy mô tập trung, hiệu suất thu nước đạt tối thiểu 50%, tăng độ bền và giá thành phù hợp so với hệ thống thương mại nhập khẩu, đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt yêu cầu cấp nước cho sinh hoạt theo các quy chuẩn hiện hành để cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng bị xâm nhập mặn, thích ứng với từng địa phương, phù hợp với đặc điểm và biến thiên độ mặn rộng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh như đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn"; đề tài: “Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh, rạch, mương trong chăn nuôi heo tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre”; đề tài: “Nghiên cứu, áp dụng thí điểm công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phân tán giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các khu dân cư trên địa bàn Thành phố Bến Tre”; đề tài: “Nghiên cứu chế tạo hệ thống quan trắc độ mặn và đóng mở tự động các cống ngăn mặn sử dụng cảm biến nano” và đề tài: “Giải pháp nâng cao năng lực thích ứng sinh kế với biến đổi khí hậu của hộ nông dân quanh hệ thống cống đập Ba Lai tỉnh Bến Tre” nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

 

Giếng nước giồng cát

 

Ngành nông nghiệp đã xây dựng và đang tiển khai thực hiện các kế hoạch và mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng công nghệ tuần hoàn, tiết kiệm nước nhằm thích ứng biến đổi khí hậu; đặc biệt là xâm nhập mặn, góp phần vào phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghệ cao. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chủ động cải tiến công nghệ xử lý nước từ công nghệ lắng nghiêng, lắng đứng, lắng ngang dần sang công nghệ lắng lamen với hiệu suất lắng đạt trên 95%; thay thế công nghệ lọc áp lực bằng công nghệ lọc trọng lực. Qua đó, chất lượng nước vừa đáp ứng quy chuẩn hiện hành vừa bảo đảm hoạt động cấp nước an toàn, hiệu quả, bền vững hơn. Ứng dụng hiệu quả mô hình năng lượng tái tạo Solar vào hoạt động cấp nước tại 03 nhà máy nước An Phú Trung, Tân Hưng - Ba Tri và Phú Đức - Châu Thành. Trung tâm đã thực hiện kết nối các nhà máy nước có quy mô nhỏ hoặc có nguồn nước thô thiếu ổn định, không bảo đảm vào các nhà máy nước có công nghệ mới quy mô liên xã với nguồn nước thô ổn định, an toàn.

Đặng Đông Quân