Ngày đăng: 10-06-2022     Tác giả: Cái Mới     Chuyên mục: THÔNG TIN KH&CN

Ngày 18/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định 1032/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Thành lập Khu Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre tọa lạc tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre với diện tích hơn 170.000 m2 được bố trí một số phân khu chức năng dự kiến, gồm: khu điều hành và quản lý, khu trưng bày và triển lãm sản phẩm công nghệ thông tin, khu đào tạo - chuyển đổi số cho địa phương và khu vực, khu dịch vụ tiện ích trung tâm, khu đào tạo, khu sản xuất nội dung số, khu lưu trú cho chuyên gia, khu nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo, khu trình diễn ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, khu dịch vụ logistic, khu lắp ráp điện - điện tử.

 

Phối cảnh của Khu Công nghệ Thông tin và chuyển đổi số tỉnh Bến Tre của đơn vị tư vấn

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre) sẽ là đơn vị dự kiến quản lý và điều hành Khu công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre.

Năm 2023 trở đi xây dựng hạ tầng Khu công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre. Tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn đầu tư mới dự toán hơn 171 tỷ đồng.

Hiệu quả của Khu Công nghệ Thông tin và chuyển đổi số tỉnh Bến Tre, sau khi đề án hoàn thành công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chính thức đưa vào hoạt động, hằng năm sẽ đóng góp một phần đáng kể vào nguồn thu của ngân sách địa phương thông qua hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong Khu Công nghệ Thông tin và chuyển đổi số tỉnh Bến Tre; Đóng góp giá trị gia tăng cao góp phần vào tăng trưởng bền vững; tạo ra nhiều công việc gián tiếp, đóng góp vào GRDP và GDP; Thu hút đầu tư nước ngoài, hỗ trợ chuyển dịch nền kinh tế; Đào tạo được nguồn nhân lực có khả năng về cung cấp dịch vụ cho thị trường quốc tế với khả năng kỹ thuật công nghệ cao, đóng góp vào nguồn nhân lực; Ươm tạo và phát triển một số sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp điện tử - công nghệ thông tin; Góp phần nâng cao trình độ về CNTT, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật công nghệ và kinh doanh của người lao động.

Cái Mới