• Liên hiệp Hội tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

  • Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2022

  • Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2022

  • Thông báo Tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật với Chủ đề "Năng lượng thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long"

  • Tp Bến Tre: kết quả bước đầu trong xây dựng đô thị thông minh