Ngày đăng: 30-08-2021     Tác giả: VPTU     Chuyên mục: Phòng chống dịch bệnh Covid-19

TỈNH ỦY BẾN TRE
VĂN PHÒNG

*
Số 35-TB/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bến Tre, ngày 29 tháng 8 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY- TRƯỞNG BAN
CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG  DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH BẾN TRE

tại Hội nghị sơ kết giai đoạn 3 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

-----

 

Ngày 28/8/2021, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết giai đoạn 3 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Tổ công tác của Bộ Y tế; Tổ công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; các thành viên Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến thường trực ban chỉ đạo các huyện, thành phố, các đồng chí bí thư cấp ủy các xã/phường/thị trấn (họp tại điểm cầu các huyện, thành phố).

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, các ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua. Trong thời gian tới, để thực hiện bảo vệ vững chắc kết quả phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, thực hiện được mục tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng của Nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quantiếp tục tập trung thực hiện tốt một số công việc sau:

1.Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nỗ lực giữ vững, phấn đấu đạt kết quả tốt hơn nữa trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.Trên cơ sở tình hình thực hiện của tỉnh, tình hình các tỉnh, thành phố trong khu vực, ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với các tỉnh, thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 29/8/2021 để tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, quyết định việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg:

- Nếu trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian tiếp tục kéo dài thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với các tỉnh, thành phố thì tỉnh chấp hành và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Nếu trường hợp Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương quyết định thì thống nhất chủ trương xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục kéo dài thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến 00 giờ ngày 10/9/2021.

2.Sở Y tế phối hợp Tổ công tác của Bộ Y tế, Tổ công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi sát, đánh giá kỹ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các tỉnh trong khu vực đến ngày 30/8/2021; xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới; lấy đơn vị xã, phường, thị trấnlà pháo đài, làm cơ sở xây dựng phương án.

- Xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới cần phải cụ thể, xem xét phương án thực hiện với từng vùng nguy cơ; lấy xã/phường/thị trấn làm pháo đài, cơ sở xây dựng phương án; có nội quy, quy định rất cụ thể việc sản xuất, sinh hoạt, lưu thông, các biện pháp bảo vệ, phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ việc vào, ra địa bàn, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn;… Phương án này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

- Tiếp tục đề nghị Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tăng cường cấp vắc-xin cho tỉnh; căn cứ số lượng vắc-xin được Bộ Y tế cấp, tiếp tục thực hiện phân bổ công bằng, phù hợp với tình hình mới, ưu tiên phân bổ cho những địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, lực lượng tham gia sản xuất, lưu thông hàng hóa thiết yếu, công nhân trong các doanh nghiệp đang tổ chức sản xuất, Tổ Covid cộng đồng, những tổ tình nguyện giúp đỡ người dân,…; đồng thời, tăng cường mạnh mẽ năng lực chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và quản lý công tác tiêm phòng khoa học, hiệu quả, an toàn. Thực hiện đúng chủ trương tiêm vắc-xin miễn phí cho người dân.

- Chuẩn bị, mua sắm theo quy định, bảo đảm bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho công tác xét nghiệm theo kế hoạch, đặc biệt là test nhanh để các địa phương tổ chức xét nghiệm, sàng lọc F0 theo kế hoạch, phương án xét nghiệm để xác định.

- Nghiên cứu việc thống kê, tính toán số liệu F0 ở các khu cách ly, phong tỏa, số liệu F0 trong cộng đồng trong tổng số các trường hợp F0tại các địa phương để đánh giá chính xác tình hình và đề xuất phương án quản lý, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp, thực chất, phát huy được hiệu quả.

- Các huyện, thành phố tổ chức phân tích, đánh giá kỹ mức độ nguy cơ dịch bệnh Covid-19 đối với từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG và Quyết định số 3989/QĐ-BYT, đề xuất việc giải phóng các khu phong tỏa, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh thẩm định, cho ý kiến.

- Quan tâm bố trí, trang bị trang thiết bị bảo hộ và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

3.Các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, sàng lọc F0, F1, F2,… trong cộng đồng theo Kế hoạch số 4940/KH-UBND tiếp tục thực hiện khẩn trương việc xét nghiệm sàng lọc F0, F1, F2… đồng thời phải truy vết triệt để, bảo đảm việc phòng, chống dịch thật sự bền vững, kiểm sát tốt tình hình; kiểm soát, quản lý chặt chẽ, siết chặt hơn nữa 4 vành đai kiểm soát tại 4 cấp (tỉnh, huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn, ấp/khu phố); tổ chức tuần tra lưu động liên tục để nhắc nhở thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội, xử lý vi phạm, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ, vùng giáp ranh giữa các huyện/thành phố, các xã/phường/thị trấn, các ấp/khu phố. Các huyện, thành phố chủ động phối hợp, thực hiện các biện pháp thực sự chặt chẽ để giữ vững vùng xanh, vùng an toàn dịch bệnh; đồng thời xanh hóa các vùng còn lại.

4. Các huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa các phương tiện giao thông, lưu thông hàng hóa; không để tình trạng tài xế lợi dụng chủ trương luồng xanh để vận tải, vận chuyển trái quy định của pháp luật; có phương pháp khoa học để kiểm soát, không gây ách tắc giao thông; kiểm tra, kiểm soát kỹ điểm đi, điểm đến; các huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn triển khai ngay việc quy định và bố trí địa điểm bốc, dỡ hàng hóa tại xã/phường/thị trấn hoặc ấp/khu phố (quy định, công khai các địa điểm trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân, đơn vị được biết và thực hiện); bố trí địa điểm, hướng dẫn, yêu cầu lực lượng tài xế ăn, nghỉ tại những vị trí, điểm tập trung tại địa phương, không về gia đình trong thời gian này; xử phạt nghiêm các trường hợp phương tiện giao thông, cá nhân, gia đình,... vi phạm theo quy định của pháp luật.

5.Tiếp tục bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực (nhân lực, vật lực, khoa học và công nghệ, ...) để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quản lý xã hội hiện nay và tới đây.

6.Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có thư kêu gọi, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg thêm một thời gian nữa; lưu ý sử dụng từ ngữ mộc mạc, giản dị, gần gũi, dễ hiểu, thật sự thiết thực. Đồng thời, tiếp tục định hướng, tổ chức công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin, truyền thông; các cơ quan, đơn vị thông tấn, báo chí, ngành tuyên giáo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội; tổ chức định hướng, kiểm soát tốt thông tin trên mạng xã hội theo chiều hướng tích cực, phối hợp phản bác, xử lý theo quy định các thông tin tiêu cực, vu khống, phản động.

7.Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh cầnchủ động, thận trọng, linh hoạt trong việc theo dõi, đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 để xác định thời gian bắt đầu năm học mới.Bám sát kế hoạch năm học 2021-2022 để chủ động phối hợp các địa phương, đơn vị tổ chức tiếp nhận lại các cơ sở trường học đã được sử dụng làm khu cách ly tập trung; lưu ý, trước khi tiếp nhận phải thực hiện chặt chẽ việc tiêu độc, khử khuẩn, vệ sinh,… bảo đảm an toàncho học sinh và giáo viên. Tiếp tục quan tâm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho giáo viên. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trường, lớp, phương án dạy và học,… phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 (quan tâm đối tượng là các em học sinh ngoài tỉnh vì dịch bệnh Covid-19 mà chưa thể trở về địa phương), phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, của các gia đình có con em đi học. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, phụ huynh, học sinh nắm rõ, hiểu chắc, không hoang mang trước tình hình dịch bệnh Covid-19, và thực hiện tốt theo phương án của tỉnh; trường hợp cần thiết, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho chủ trương thực hiện rõ công việc này.

8.Bí thư các huyện ủy, thành ủy tiếp tục chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy các xã/phường/thị trấn tổ chức kiện toàn Tổ Covid cộng đồng với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn thanh niên, lực lượng công an, người có uy tín trong cộng đồng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải rất thực chất, phát huy vai trò trong công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

9.Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động nắm tình hình, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh, kịp thời tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh,… bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm an toàn để sản xuất và sản xuất thì dứt khoát phải an toàn.

10.Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho Nhân dân theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh. Việc hỗ trợ phải đúng mục đích, đúng đối tượng và thực hiện khẩn trương, đúng quy định hiện hành.Chủ động đề xuất chính sách hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh nhưng cơ chế chưa có quy định.Tiếp tục thực hiện chủ trương bổ sung các đối tượng hợp lý khác từ thực tế để xem xét chi hỗ trợ theo quy định.Các địa phương chủ động, khẩn trương giải ngân cho các đối tượng theo đúng quy định; đồng thời, thông báo, giải thích để người dân nắm rõ các chính sách, biện pháp, giải pháp của Nhà nước, của tỉnh đang triển khai hỗ trợ cho người dân.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các đối tượng lang thang, cơ nhỡ, không người chăm sóc,… trên địa bàn; xây dựng phương án, giải pháp và tổ chức chuyển các đối tượng trên đến các khu vực quản lý tập trung để chăm sóc và kiểm soát, không để dịch bệnh Covid-19 lây lan.

11. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre cần phải chủ động triển khai tham mưu thực hiện triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

12.Các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân; đồng thời, xây dựng kế hoạch khôi phục sản xuất đi đôi với kiểm soát tình hình dịch bệnh.

13.Tiếp tục thúc đẩy công việc, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy nhanh tốc độ giải ngân các dự án đầu tư công, ODA; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thủy lợi, các công trình xây dựng cơ bản,... theo quy định hiện hành.

14.Các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm kiểm tra, chỉ đạo, nhắc nhở việc bố trí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động làm việc giãn cách, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà,…; thực hiện nghiêm các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tại Công văn số 4123/UBND-KGVX ngày 18/7/2021.

15.Sở Thông tin và Truyền thông đầu mối phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số toàn diện trong phòng, chống dịch và quản lý xã hội, đồng bộ hóa, tích hợp các nền tảng, các ứng dụng, phát triển các ứng dụng,… phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện,…

16. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh được phân công phụ trách các huyện, thành phố tăng cường giành thời gian chỉ đạo trực tiếp cơ sở để triển khai công việc có kết quả.

Trên đây làkết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại Hội nghị ngày 28/8/2021 sơ kết giai đoạn 3 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo đến các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cá nhân liên quan để tổ chức thực hiện có kết quả.

 

 

 

Nơi nhận:
- Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể tỉnh,
- Thành phần dự họp,
- Văn phòng Tỉnh ủy (BLĐ, PTH),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực BCĐ. TTH

CHÁNH VĂN PHÒNG    


(Đã ký)    

Nguyễn Thái Bình 

 

Download file pdf: Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bến Tre tại Hội nghị sơ kết giai đoạn 3 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng