Ngày đăng: 20-09-2021     Tác giả: Diệu Hiền     Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Thực hiện 04 tiêu chí “cứng” trong xây dựng xã nông thôn mới gồm: giao thông; thu nhập; môi trường và an toàn thực phẩm; quốc phòng - an ninh, thời gian qua, các xã trên địa bàn huyện Giồng Trôm đã chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực tại xã để vận động, tuyên truyền Nhân dân hưởng ứng thực hiện như: làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp, các mô hình vận động hiến đất, hoa màu làm đường, trường học,... từ đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, huyện Giồng Trôm có 06 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Châu Bình, Lương Quới, Lương Phú, Bình Thành, Phong Nẫm và Châu Hòa), trong đó xã Phong Nẫm sau khi sáp nhập đạt 15/19 tiêu chí. 03 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí (Thạnh Phú Đông, Sơn Phú, Hưng Lễ). Các xã còn lại: 01 xã đạt 17 tiêu chí (Mỹ Thạnh); 02 xã cơ bản đạt 15 tiêu chí (Tân Hào, Long Mỹ); 01 xã cơ bản đạt 14 tiêu chí (Tân Lợi Thạnh); 07 xã đạt 10 tiêu chí (Thuận Điền, Tân Thanh, Lương Hòa, Phước Long, Hưng Phong, Hưng Nhượng, Bình Hòa); bình quân chung huyện đạt 14,9 tiêu chí. Riêng với 4 tiêu chí “cứng” trong xây dựng nông thôn mới, các xã đang tập trung cao thực hiện hoàn thành các tiêu chí.

 

Đường vào trung tâm xã Lương Hòa được nâng cấp, mở rộng

 

Đối với tiêu chí giao thông, huyện có 8 xã cơ bản đạt tiêu chí 2 (trong đó có 05 xã đã được tỉnh công nhận đạt: Châu Bình, Lương Quới, Lương Phú, Bình Thành, Châu Hòa), 3 xã cơ bản đạt: Thạnh Phú Đông, Bình Hòa, Hưng Nhượng. 9 tháng đầu năm 2021, huyện đã nghiệm thu gần 2,9 km đường bê tông,  26 cây cầu, sửa chữa gần 3,2 km đường huyện, đường liên xã và nâng cấp sửa chữa 03 cầu với tổng kinh phí trên 9,3 tỷ đồng. Đường vào trung tâm xã Châu Hòa và đường vào Trung tâm xã Lương Hòa được nâng cấp, mở rộng và đã nghiệm thu hoàn thành. Hiện tại còn đường ĐC.05 của xã Thạnh Phú Đông đang nâng cấp, tiến độ thi công đạt 50%, hiện tại tạm ngưng thi công do tình hình dịch bệnh Covid-19. 22 tuyến đường ĐX, ĐC ở các xã Sơn Phú, Hưng Lễ, Thạnh Phú Đông, Bình Thành, Mỹ Thạnh, Tân hào, Châu Bình và Hưng Lễ đã được phê duyệt danh mục công trình thực hiện giai đoạn 2021-2023, chờ tỉnh bố trí vốn để triển khai thực hiện.

 

Phương án thu gom rác giao cho tư nhân thực hiện được nhiều xã lựa chọn

 

Về tiêu chí thu nhập,bình quân chung đạt 49,117 triệu đồng/người/năm. Có 13/20 xã đạt tiêu chí này. Riêng tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, có 3 xã đạt gồm: Châu Bình, Châu Hòa và Bình Thành.

Đối với tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, toàn huyện có 07/20 xã được công nhận đạt tiêu chí 17. Xác định đây là tiêu chí khó, do vậy thời gian qua, các xã tập trung thực hiện. Trong đó, quan tâm thực hiện “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, chủ yếu tập trung vào các phần việc của hộ gia đình như: dọn dẹp cảnh quan môi trường, trồng hoa, thu gom xử lý rác trên các tuyến đường giao thông nông thôn; vận động xử lý rác tại các hộ gia đình; cam kết xây dựng hố xí hợp vệ sinh; cam kết sản xuất an toàn thực phẩm;... từ đó đạt nhiều kết quả như: tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch bình quân của huyện đạt 70,45%; 100% cơ sở có đầu tư công trình, biện pháp xử lý chất thải đạt chuẩn theo qui định; 165 tuyến đường đã được trồng cây xanh, hoa kiểng, phát quang bụi rậm đạt 100%; 100% các xã có quy hoạch nghĩa trang hoặc sử dụng chung nghĩa trang nhân dân; 20/20 xã có xây dựng phương án thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến nơi xử lý (trong đó có 12 xã thu gom về bãi rác tập trung huyện, nhà máy xử lý rác thải tỉnh). 90,48% hộ dân có đào hố chôn lấp rác trong vườn nhà; 99,4% hộ có nhà tắm kín đáo; 84,5% hộ có hố xí hợp vệ sinh; 74,82% cơ sở thuộc quản lý ngành nông nghiệp đã ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; 82,97% cơ sở thuộc quản lý ngành công thương đã được cấp thủ tục điều kiện về an toàn thực phẩm.

Về tiêu chí 19 - Quốc phòng và an ninh,huyện có 16/20 xã đạt tiêu chí này. 9 tháng đầu năm 2021, nhìn chung, tình hình an ninh, chính trị, cơ bản được giữ vững ổn định, chưa phát hiện hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, không có hoạt động truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự cơ sở. Về trật tự, an toàn xã hội: phạm pháp hình sự xảy ra 48 vụ ; tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác 22 vụ; tai nạn xã hội xảy ra 14vụ.

Trong thời gian tới, với mục tiêu là các xã đều cơ bản đạt 04 tiêu chí cứng Giao thông, Thu nhập, Môi trường và an toàn thực phẩm, Quốc phòng và an ninh, huyện sẽ tập trung thực hiện những giải pháp như: phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình, nhất là xây dựng giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân để người dân hiểu và tham gia xây dựng nông thôn mới nhất là thực hiện 15 phần việc hộ dân làm, chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường và hố xí hợp vệ sinh; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân;...

Diệu Hiền