Ngày đăng: 13-09-2021     Tác giả: VPLHH     Chuyên mục: Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Download file pdf: Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 11/9/2021

 

TỈNH ỦY BẾN TRE
VĂN PHÒNG
*
Số 41-TB/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
    Bến Tre, ngày 12 tháng 9 năm 2021    

 

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY- TRƯỞNG BAN
CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG  DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH BẾN TRE
tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 11/9/2021

-----

 

Ngày 11/9/2021, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Tổ công tác của Bộ Y tế, Tổ công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh;cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến thường trực ban chỉ đạo tất cả các huyện/thành phố và tất cả các xã/phường/thị trấn trong toàn tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; ý kiến của Tổ công tác Bộ Y tế, Tổ công tác Bộ Thông tin và Truyền thông, ý kiến của các đại biểu dự họp, các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua. Trong thời gian tới, để thực hiện bảo vệ vững chắc kết quả phòng, chống dịch bệnh và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, bền vững, đồng thời triển khai tích cực các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, thực hiện được mục tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng của Nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận, yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Các cấp, sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện/thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã/phường/thị trấn tiếp tục nghiên cứu kỹ, nắm vững, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; các văn bản, kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phương án phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa từ tỉnh đến cơ sở và vận dụngthực hiện linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, mang lại kết quả rõ ràng; nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu đến ngày 15/9/2021 toàn tỉnh đạt trạng thái bình thường mới.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc nắm chắc, hiểu sâu các quy định hiện hành, tình hình thực tiễn địa bàn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý xã hội trong tình hình mới góp phần bảo vệ vững chắc vùng xanh, mở rộng vùng xanh, xanh hóa các vùng còn lại.

- Theo dõi sát tình hình thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và các giải pháp, biện pháp tăng cường; Chỉ thị số 16/CT-TTg và các giải pháp, biện pháp nới hơn tại các địa phương theo kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 09/9/2021; chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp chưa thực hiện đúng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và vi phạm các quy định hiện hành. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án, giải pháp, bố trí đầy đủ nguồn lực để xử lý khi phát sinh dịch bệnh trên địa bàn (truy vết, cách ly, điều trị,…); bảo đảm luôn chuẩn bị sẵn sàng, không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống dịch bệnh.

2. Sở Y tế phối hợp Tổ công tác của Bộ Y tế, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức đánh giá khách quan, đúng quy định và công bố kịp thời mức độ nguy cơ, tình hình dịch bệnh Covid-19 của huyện Mỏ Cày Nam và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để làm căn cứ xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện/thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã/phường/thị trấn phối hợp ngành Công an căn cứ phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức kiểm soát chặt chẽ các chốt kiểm soát vào tỉnh, các chốt kiểm soát bảo vệ các vùng xanh, không để dịch bệnh xâm nhập; kiểm soát chặt chẽ các vùng chưa xanh, không để lan truyền ra các vùng khác. Tạo điều kiện để người dân di chuyển có tổ chức trong vùng xanh và phải thực hiện đúng theo quy định của tỉnh, của từng địa phương trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường lực lượng, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các địa bàn giáp ranh giữa Bến Tre với các tỉnh khác, giữa vùng xanh với các vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng trong tỉnh. Quy định và thông báo cụ thể, rõ ràng về điều kiện di chuyển giữa các vùng, giữa các huyện, thành phố, giữa các xã, phường, thị trấn để người dân được biết, hiểu, tin tưởng, đồng thuận và thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, tăng cường các tổ tuần tra lưu động để nhắc nhở, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm vi phạm, không để nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan.

Tập trung thông tin, tuyên truyền, vận động để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ, nắm chắc các quy định về thực hiện giãn cách xã hội theo phương án đang áp dụng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn để thực hiện nghiêm trên địa bàn tỉnh; nêu rõ người dân chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết; không để tình trạng người dân chủ quan, buông lõng quản lý của chính quyền gây nguy cơ hoặc dịch bệnh xâm nhập.

4. Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện/thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã/phường/thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch; đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch; xem xét thực hiện các hình thức rõ hơn để động viên, khen thưởng các lực lượng tuyến đầu chống dịch, xem xét ưu tiên tiêm vắc-xin cho cá nhân và gia đình các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

5. Sở Y tế đầu mối, phối hợp với Tổ công tác của Bộ Y tế, Tổ công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm tình hình thực hiện phòng, chống dịch của tỉnh, của các địa phương trong khu vực phía Nam, tham mưu Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xây dựng, hoàn chỉnh Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới của tỉnh Bến Tre để triển khai, tổ chức thực hiện sau ngày 15/9/2021.

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai làm tốt công tác điều trị F0, lưu ý nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phân tầng điều trị để bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân. Bố trí đầy đủ nhân lực và trang thiết bị phù hợp để điều trị tích cực cho Nhân dân.

6. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽtiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, vào cuộc thực sự, thực hiện các biện pháp thực sự thiết thực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn theo quan điểm “Xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn, có tổ chức; sản xuất an toàn, lưu thông an toàn, đi lại an toàn, ăn, ở an toàn; an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn. Gắn trách nhiệm rõ ràng của doanh nghiệp, của công nhân, người lao động trong doanh nghiệp đối với việc phòng, chống dịch bệnh. Kiểm tra, giám sát thật tốtđể bảo đảm doanh nghiệp thực hiện nghiêm, an toàn. Tổ chức tốt sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn, tổ chức, tạo điều kiện để người dân tổ chức thu hoạch nông sản an toàn, tiêu thụ nông sản an toàn, sản xuất nông nghiệp an toàn;...

Thực hiện phương án xét nghiệm Covid-19 cho công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp để bảo đảm sản xuất an toàn. Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh nghiên cứu, có thể xem xét hỗ trợ theo quy định hiện hành một phần kinh phí để hỗ trợ doanh nghiệp xét nghiệm Covid-19 cho công nhân, người lao động.

7. Tiếp tục thúc đẩy công việc, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy nhanh tốc độ giải ngân các dự án đầu tư công, ODA; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, các công trình xây dựng cơ bản, các dự án đô thị... theo quy định hiện hành.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sớm tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh quyết định thành lập Tiểu ban Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh để chỉ đạo, điều hành phục hồi; phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

8. Đối với người dân từ địa phương khác về Bến Tre: Tiếp tục giải quyết theo các quy định và chỉ đạo như khi áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg trước đây; việc đưa đón người dân phải có tổ chức, nếu người dân về tự phát thì tổ chức vận động để người dân quay về nơi đã xuất phát; trường hợp không thể quay về thì tổ chức xét nghiệm, cách ly tập trung như đã làm vừa rồi trước khi đưa về các địa phương trên địa bàn tỉnh; trong đó, thực hiện thu phí xét nghiệm và tiền ăn, uống, sinh hoạt trong khu cách ly theo quy định hiện hành.

9. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Tổ công tác của Bộ Y tế, Tổ công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục khẩn trương xây dựng, triển khai ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mớimột cách chặt chẽ, đồng bộ, tránh chồng chéo, có kết quả thực chất.

10. Các huyện/thành phố, các xã/phường/thị trấn chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho Nhân dân;trong đó, khẩn trương thẩm định, quyết định theo thẩm quyền và quy định hiện hành, giải ngân ngay cho các đối tượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục chủ động rà soát, lập danh sách, thẩm định, quyết định theo thẩm quyền; báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung các đối tượng hợp lý khác từ thực tế để xem xét chi hỗ trợ theo quy định, phù hợp với thực tiễn và khả năng của tỉnh, giúp người dân khắc phục, vượt qua khó khăn. Bảo đảm việc hỗ trợ an sinh xã hội phải đúng mục đích, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng, và thực hiện khẩn trương, đúng quy định hiện hành; thông báo, giải thích để người dân nắm rõ các chính sách, biện pháp, giải pháp của Nhà nước, của tỉnh đang triển khai hỗ trợ cho người dân.

11. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền, truyền thông, vận động người dân để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm; vận động người dân ủng hộ và tích cực tham gia vào công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; nhất là bảo vệ các kết quả trong phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh thời gian qua. Sự tham gia và ủng hộ của Nhân dân là một yếu tố quyết định thành công của công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chủ động thông tin, trao đổi trực tiếp về tình hình dịch bệnh Covid-19, về kết quả phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh; về những yêu cầu mới; về cách thức phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, quản lý xã hội trong giai đoạn mới;... để người dân được biết, hiểu, tin tưởng, đồng thuận và thực hiện có kết quả.

Trên đây là kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnhtại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 11/9/2021, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo đến các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cá nhân liên quan để tổ chức thực hiện có kết quả.

 

Nơi nhận:
- Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể tỉnh,
- Thành phần dự họp,
- Văn phòng Tỉnh ủy (BLĐ, PTH),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực BCĐ. TTH

CHÁNH VĂN PHÒNG  

   
(đã ký)    

Nguyễn Thái Bình