Ngày đăng: 12-09-2021     Tác giả: VPLHH     Chuyên mục: Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Download file pdf: Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết giai đoạn 4 và 4 giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 

TỈNH ỦY BẾN TRE
VĂN PHÒNG
*
Số 40-TB/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bến Tre, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY- TRƯỞNG BAN
CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG  DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH BẾN TRE
tại Hội nghị sơ kết giai đoạn 4 và 4 giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

-----

Ngày 08/9/2021, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết giai đoạn 4 và 4 giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Tổ công tác của Bộ Y tế, Tổ công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh;cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến thường trực ban chỉ đạo tất cả các huyện/thành phố và tất cả các xã/phường/thị trấn trong toàn tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; ý kiến của Tổ công tác Bộ Y tế, Tổ công tác Bộ Thông tin và Truyền thông, ý kiến của các đại biểu dự họp, các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao những kết quả bước đầu trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua. Trong thời gian tới, để thực hiện bảo vệ vững chắc kết quả phòng, chống dịch bệnh và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, bền vững, đồng thời triển khai tích cực các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, thực hiện được mục tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng của Nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận, yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Tiếp tục tập trung cao độ, kiên trì, kiên định các giải pháp, biện phápthực hiện nhất quán mục tiêu “kép” vừa phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa duy trì và phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, lưu thông an toàn; ăn, ở an toàn; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tự mãn với những kết quả ban đầu đã đạt được; dịch bệnh Covid-19 có thể tái bùng phát, xâm nhập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.

2. Trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh của ngành y tế, ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, đề xuất của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, giao Văn phòng Tỉnh ủy thông báo mời họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn, thống nhất về các giải pháp, biện pháp phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, quản lý xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh sau 00 giờ ngày 10/9/2021.Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đột xuất để xin ý kiến nội dung trên vào ngày 09/9/2021 tại Hội trường số 3, Văn phòng Tỉnh ủy.

3. Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã, phường, thị trấn phối hợp ngành Công an tổ chức quy hoạch, bố trí lại các chốt kiểm soát dịch bệnh theo phương án phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh đã được phê duyệt và các kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 09/9/2021; đặc biệt, phải kiểm soát chặt chẽ các chốt kiểm soát vào tỉnh, các chốt kiểm soát bảo vệ các vùng xanh, không để dịch bệnh xâm nhập; kiểm soát chặt chẽ các vùng chưa xanh, không để lan truyền ra các vùng khác. Tạo điều kiện để người dân di chuyển có tổ chức trong vùng xanh. Tăng cường lực lượng, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các địa bàn giáp ranh giữa Bến Tre với các tỉnh khác, giữa vùng xanh với các vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng trong tỉnh. Quy định và thông báo cụ thể, rõ ràng về điều kiện di chuyển giữa các vùng để người dân được biết, hiểu, tin tưởng, đồng thuận và thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, tăng cường các tổ tuần tra lưu động để nhắc nhở, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm vi phạm, không để nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan. Lưu ý, kiểm soát chặt chẽ lực lượng tài xế, phụ xế, người lao động trên phương tiện vận tải,... tuân thủ đúng quy định hiện hành và tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên quan nội dung này.

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽtiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, vào cuộc thực sự, thực hiện các biện pháp thực sự thiết thực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn theo quan điểm “Xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn, có tổ chức; sản xuất an toàn, lưu thông an toàn, đi lại an toàn, ăn, ở an toàn; an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn. Tổ chức tốt sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn, tổ chức, tạo điều kiện để người dân tổ chức thu hoạch nông sản an toàn, tiêu thụ nông sản an toàn, sản xuất nông nghiệp an toàn;...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp Tập đoàn Sovico thực hiện phương án xét nghiệm Covid-19 cho công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để bảo đảm sản xuất an toàn.

5. Các huyện/thành phố, các xã/phường/thị trấn chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho Nhân dân;trong đó, khẩn trương thẩm định, quyết định theo thẩm quyền và quy định hiện hành, giải ngân ngay cho các đối tượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục chủ động rà soát, lập danh sách, thẩm định, quyết định theo thẩm quyền; báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung các đối tượng hợp lý khác từ thực tế để xem xét chi hỗ trợ theo quy định, giúp người dân khắc phục, vượt qua khó khăn. Bảo đảm việc hỗ trợ an sinh xã hội phải đúng mục đích, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng, và thực hiện khẩn trương, đúng quy định hiện hành; thông báo, giải thích để người dân nắm rõ các chính sách, biện pháp, giải pháp của Nhà nước, của tỉnh đang triển khai hỗ trợ cho người dân. Tiếp tục phân phát ngay gạo cứu trợ cho người dân, hộ gia đình.

6.Tiểu ban Truyền thông, vận động; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục định hướng, tổ chức công tác tuyên truyền, vận động trên hệ thống thông tin, truyền thông; các cơ quan, đơn vị thông tấn, báo chí, ngành tuyên giáo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội; tổ chức định hướng, kiểm soát tốt thông tin trên mạng xã hội theo chiều hướng tích cực, phối hợp phản bác, xử lý theo quy định các thông tin tiêu cực, phản động.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền, truyền thông, vận động người dân để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm; vận động người dân ủng hộ và tích cực tham gia vào công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Sự tham gia và ủng hộ của Nhân dân là một yếu tố quyết định sự thành công của công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải chủ động thông tin, trao đổi trực tiếp về tình hình dịch bệnh Covid-19, về kết quả phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh; về những yêu cầu mới; về cách thức phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, quản lý xã hội trong giai đoạn mới;... trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi, hệ thống truyền thanh huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn để người dân được biết, hiểu, tin tưởng, đồng thuận và cùng thực hiện. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng, hướng dẫn đề cương để thông tin, tuyên truyền đồng bộ, nhất quán.

7. Các huyện/thành phố, các xã/phường/thị trấn tiếp tục chủ động, khẩn trương, linh hoạt, hoàn chỉnh phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới của cấp mình phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, quy định chung của tỉnh, các kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 09/9/2021;lưu ý, khi xây dựng và thực hiện phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới đều phải rất thận trọng, chặt chẽ, có nội quy, quy định rất cụ thể việc sản xuất, sinh hoạt, lưu thông, các biện pháp bảo vệ, phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ việc vào, ra địa bàn, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn,…; đặc biệt, phải tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác xét nghiệm sàng lọc F0, F1,… kiểm soát chặt chẽ các vành đai, cửa ngõ vào/ra các địa phương và tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Trong công tác truy vết phải phát huy vai trò của lực lượng công an, các đội phản ứng nhanh; lực lượng công an phải tham gia từ sớm, từ đầu; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các giải pháp công nghệ để truy vết nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới của các huyện/thành phố phải trình Sở Y tế thẩm định, nếu đáp ứng được yêu cầu thì trình Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh phê duyệt để triển khai, thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương mình, bảo đảm kiểm soát được tình hình, an toàn, có kết quả. Đối với phương án của các xã, phường, thị trấn thì giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các các huyện/thành phố phê duyệt để thực hiện.

8. Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, các cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn phải chủ động nắm bắt, theo sát công việc, tình hình của địa phương, ngành, lĩnh vực phụ trách, tổ chức phân công ứng trực 24/7 để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới; khi tham gia các cuộc họp, hội nghị phải chuẩn bị kỹ nội dung, sẵn sàng phát biểu, đồng thời chủ động phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách nắm chắc nội dung công việc để báo cáo, đề xuất.

Trên đây làkết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnhtại Hội nghị sơ kết giai đoạn 4 và 4 giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Tỉnh ủy thông báo đến các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cá nhân liên quan để tổ chức thực hiện có kết quả.

 

Nơi nhận:
- Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể tỉnh,
- Thành phần dự họp,
- Văn phòng Tỉnh ủy (BLĐ, PTH),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực BCĐ.TTH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thái Bình