Ngày đăng: 30-09-2021     Tác giả: Hồng Quốc     Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Thành phố Bến Tre là một trong những địa phương triển khai, thực hiện khá tốt Đề án Chương trình mỗi xã 01 sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030. Bằng chứng đến nay, Thành phố đã có 17 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt chuẩn 4 sao, trong đó có 05 sản phẩm tiềm năng 5 sao, với các chủ thể như: Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh Đông Á, Công ty TNHH Vĩnh Tiến, Công ty TNHH chế biến sản phẩm từ dừa Cửu Long, Công ty cổ phần Sa Sâm Việt và hộ kinh doanh Trần Minh Tâm.

Trong 09 tháng đầu năm 2021, dù phải đối mặt khó khăn, tác động do ảnh hưởng dịch bệnh, song các ngành chức năng Thành phố đã có nhiều nổ lực, giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Cụ thể, Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh khảo sát thực tế để hướng dẫn, thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ và hình ảnh sản phẩm đối với các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên thành phố nhằm giúp các chủ thể hoàn thiện về hồ sơ chủ thể và hồ sơ sản phẩm đăng tải trên hệ thống “Kết nối OCOP”; hướng dẫn cơ sở sản xuất kẹo dừa Thanh Long tại phường Phú Khương thực hiện hồ sơ đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng chương trình OCOP. Đặc biệt, hỗ trợ hướng dẫn Chi nhánh Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu A Tuấn Khang, Phường 8 đăng ký 09 sản phẩm gồm: Nước màu dừa đặc sản; Nước màu dừa; Nước màu ATK; Sa tế cay ATK; Gia vị nấu lẩu thái; Gia vị nấu lẩu hải sản; Nước ướp thịt ATK; Giấm nuôi hoa quả; Sa tế dừa ATK tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2-2021.

 

Thành phố đẩy mạnh giải ngân vốn khuyến công
hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm

 

Đồng thời, Thành phố nổ lực giải ngân nguồn vốn khuyến công hỗ trợ doanh  nghiệp, cơ sở sản xuất cải tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm, đã tổ chức và phối hợp với các ngành có liên quan nghiệm thu dự án khuyến công đối với Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu A Tuấn Khang; Cơ sở Rạng Đông – Tấn Tài tổng kinh phí hỗ trợ 160 triệu đồng. Công tác xúc tiến thương mại cũng được quan tâm, giới thiệu, kết nối doanh nghiệp tham gia tuần lễ món ngon tại thành phố Vũng Tàu từ 24-29 tháng 4 năm 2021.

Trong thời gian tới, Thành phố thành phố tiếp tục tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh hơn nữa Chương trình OCOP, đối với các chủ thể có sản phẩm chứng nhận sao OCOP sẽ tăng cường cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ tham gia chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất còn lại ngành chức năng thành phố và xã, phường sẽ hỗ trợ về thủ tục, hồ sơ để đăng ký tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, Thành phố đẩy mạnh kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm trên môi trường số. Tranh thủ các nguồn vốn khuyến công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia OCOP, sự nghiệp kinh tế, sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp máy móc thiết bị để ổn định thị trường, kết nối tiêu thụ lại các thị trường truyền thống nhằm sớm ổn định sản xuất, kinh doanh./.

                    Hồng Quốc