Ngày đăng: 30-09-2021     Tác giả: Phương Thảo     Chuyên mục: Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu vừa chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý các khu công nghiệp xây dựng hướng dẫn thực hiện phương án hoạt động theo phương châm “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”, “sản xuất an toàn” đối với các doanh nghiệp.

 

Đảm bảo sản xuất trong điều kiện dịch bệnh


Ngay ban đầu, số doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo phương châm “03 tại chỗ” là 34 doanh nghiệp (chiếm 77,3% số doanh nghiệp trên địa bàn), với tổng số lao động ở lại là 6.672 người. Đến ngày 15/8/2021 có 28 doanh nghiệp sản xuất “03 tại chỗ” với tổng số lao động ở lại là 4.497 người.

Đến nay có 38 doanh nghiệp với số lao động tham gia sản xuất là 10.470 người, chiếm 86,4% số doanh nghiệp trên địa bàn; có 04 doanh nghiệp thực hiện kết hợp “03 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”, “sản xuất an toàn”.

Ban Quản lý các khu công nghiệp xem xét danh sách người lao động doanh nghiệp đăng ký chuyển về các huyện, thành phố để người lao động chuẩn bị test nhanh, sau đó tập trung vào doanh nghiệp và thực hiện test PCR trước khi tham gia vào sản xuất.

Triển khai các công việc cần thiết thúc đẩy tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình, dự án lớn của tỉnh từ nay đến cuối năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 theo nghị quyết, nội dung, mục tiêu đã xác định.

Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tham mưu, đề xuất một số giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, Cụm công nghiệp vượt qua khó khăn, vướng mắc và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đến cuối năm 2021.

Ứng dụng có kết quả những nền tảng chuyển đổi số trong phòng, chống dịch; tiêm phòng; sổ theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho người dân; đưa công nghệ số vào phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch: Triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến tất cả doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và Cụm công nghiệp Long Phước. Tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính thông qua hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để phòng, chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo sản xuất an toàn trong thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp đề xuất tỉnh xem xét bổ sung kinh phí cho hoạt động, trang cấp thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; sớm bổ sung tiêm vắc xin và có phương án, lộ trình về việc cho doanh nghiệp sản xuất “03 tại chỗ” ”, “1 cung đường 2 điểm đến”, “sản xuất an toàn” tiến đến sản xuất bình thường để doanh nghiệp có sự chủ động.

Phương Thảo