Ngày đăng: 04-10-2021     Tác giả: Phương Thảo     Chuyên mục: Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Chiều ngày 01/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuyển đổi số của ngành Y tế.

Theo báo cáo của ngành Y tế, tính đến ngày 30/9/2021, toàn tỉnh có 14.523 điểm quản lý khai báo y tế, 19 điểm đến di chuyển nội địa được quản lý là các bến xe tỉnh, huyện, thành phố, nhà xe vận chuyển hành khách được đăng ký trên Hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế tại địa chỉ: tokhaiyte.vn. Toàn tỉnh có 197.751 lượt cài đặt ứng dụng Bluezone, chiếm tỉ lệ 15.35%.

 

 

Đại biểu dự cuộc họp


Trung tâm Công nghệ Phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia đã đưa vào vận hành ứng dụng PC-Covid với các tính năng tích hợp gồm: Cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, quét mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, phản ánh của người dân, thông tin tiêm vắc xin, thông tin xét nghiệm, thẻ Covid-19, truy vết tiếp xúc gần,...

Tính đến ngày 30/9/2021, số lượng đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 trên ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” đạt 8,79%. Sở Y tế phối hợp Công ty Cổ phần tập đoàn Sovico triển khai nền tảng phần mềm xét nghiệm “Vietnamkhoemanh” trong công tác xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19. 

Đối với công tác chuyển đổi số, 100% báo cáo thống kê trong lĩnh vực y tế phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định của Bộ Y tế được cung cấp trên Cổng dịch vụ công Igate của tỉnh và Cổng Bộ Y tế. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu chỉ đạo


Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân ứng dụng các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch. Ngành Y tế triển khai tích hợp các dữ liệu vào nền tảng ứng dụng PC-Covid.

Tuyên truyền qua nhiều hình thức để người dân thực hiện cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” thực hiện đăng ký tiêm vắc xin Covid-19; quản lý check in/check out bằng QRCode qua các ứng dụng, cố gắng vì mục đích chung tạo được niềm tin và uy tín đối với nhân dân.

Sở Y tế tích hợp phần mềm “Vietnamkhoemanh” của Sovico vào nền tảng ứng dụng PC-Covid; triển khai nhanh, đồng loạt, chỉ đạo các cơ sở y tế, kể cả cơ sở xét nghiệm tư nhân thực hiện, cập nhật thông tin đầy đủ, nhanh chóng. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn công nghệ thông tin cho hệ thống y tế cơ sở.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế triển khai vận hành Trung tâm giám sát phòng, chống dịch Covid-19. Ngành Y tế tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đối với công tác chuyển đổi số trong những tháng cuối năm.

Phương Thảo