Ngày đăng: 20-06-2022     Tác giả: Huy Phục     Chuyên mục: Liên hiệp hội

Ngày 17/6/2022 tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thảo: “Nâng cao năng lực Tư vấn phản biện và Giám định xã hội nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW ngày 20 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư tại các tỉnh phía Nam”.

Đến dự và chủ trì Hội thảo có: Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phạm Thái Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Tây Ninh; Đồng chí Dương Thu Hiền, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Tây Ninh.

Đến dự còn có đại biểu các sở, ban, ngành, Hội Đồng nhân dân  Mặt trận Tổ Quốc, tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh; Lãnh đạo Liên hiệp Hội các tỉnh phía Nam.

Sau phát biểu khai mạc của Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Phát biểu chào mừng của Đồng chí Phạm Thái Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Tây Ninh. Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện Kết luận 93; Đồng chí Bùi Kim Tuyến, Trưởng Ban Tư vấn phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ Tư vấn phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam.

Hội thảo nghe tham luận và phát biểu ý kiến của Liên hiệp Hội Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Phước, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Thuận, Đồng Nai. Các tham luận tại hội thảo cũng cho thấy, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng có nhiều khó khăn, vướng mắc: Mặc dù Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định khá rõ những Đề án cần được tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, quy định việc đặt hàng của Đảng và Nhà nước đối với Liên hiệp Hội Việt Nam, nhưng trên thực tế, chưa có quy định pháp luật bắt buộc phải có tư vấn, phản biện và giám định xã hội, chưa có chế tài đối với các đề án, dự án không sử dụng tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Do vậy, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội chưa thực sự được coi trọng.

 

Đồng chí Phạm Thái Hùng, Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Hội thảo

 

Do nhận thức của các cấp về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội chưa đúng, nên nhiều cơ quan còn né tránh tư vấn, phản biện và giám định xã hội dẫn đến hiện tượng nhiều dự thảo chương trình, dự án, đề án được các cơ quan soạn thảo lấy ý kiến trong thời gian rất ngắn, hoặc tài liệu gửi lấy ý kiến không đầy đủ, do đó Liên hiệp Hội và các Hội thành viên không có đủ thời gian và thông tin, số liệu, dữ liệu để đóng góp ý kiến và tư vấn phản biện một cách hiệu quả.

Lực lượng trí thức tham gia hoạt động hội đông nhưng lực lượng chuyên gia tham gia vào hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội còn mỏng, khả năng nghiên cứu, cập nhật các vấn đề mới bị hạn chế, nhất là trong thời kỳ cách mạng 4.0. Một số nhà khoa học còn tâm lý e ngại khi nêu ý kiến trái chiều. Một số Liên hiệp Hội và các Hội thành viên chưa chủ động trong việc lập kế hoạch và huy động nguồn lực triển khai hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội mà vẫn chờ đặt hàng từ các cơ quan Đảng và Nhà nước. Cơ chế tài chính đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội chưa phù hợp; Định mức chi đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội còn thấp và còn nhiều bất cập, nhất là định mức chi cho chuyên gia rất thấp, do đó khó có thể tổ chức được các hoạt động chất lượng thực sự tốt.

Các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận 93-KL/TW. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của các cơ quan Đảng và Nhà nước về tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tạo sự thống nhất cao về sự cần thiết cần có tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án quan trọng trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Cần chủ động xây dựng kế hoạch tư vấn, phản biện và giám định xã hội bám sát vào kế hoạch hoạt động của Quốc hội, các ban, bộ ngành ở Trung ương, kế hoạch hoạt động của các cấp, ngành ở địa phương; Tích cực đề xuất với các cơ quan Đảng và Nhà nước các nhiệm vụ quan trọng của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương cần có sự tham gia phản biện của Liên hiệp Hội và các Hội Khoa học Kỹ thuật; Thường xuyên có các hội nghị, hội thảo chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án quan trọng của đất nước, ngành, lĩnh vực, địa phương, qua đó có thể gợi mở những vấn đề cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Chủ động và tích cực huy động các nguồn lực để thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, trong đó có nguồn lực tài chính, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, thông tin, số liệu, tài liệu tham khảo phục vụ các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội...

Hội thảo đã thống nhất đánh giá: Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội có những đóng góp quan trọng, thiết thực vào việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

Huy Phục