Ngày đăng: 31-07-2022     Tác giả: Ngọc Hoa     Chuyên mục: Thành viên LHH

Ngày 26/7/2022, tại Sở Y tế Bến Tre, Hội Điều dưỡng tỉnh đã tổ chức Đại Hội đại biểu Hội điều dưỡng tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ V (2022-2027). ThS.BS Ngô Văn Tán – Giám đốc Sở Y tế đến dự.

 

ThS.BS Ngô Văn Tán – Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo.


Hội Điều dưỡng từ khi thành lập đến nay đã không ngừng phát triển, kiện toàn, từ 10 chi hội, với 100 hội viên trong nhiệm kỳ đầu, đến nay Hội Điều dưỡng tỉnh đã phát triển lên 16 chi hội với hơn 1.800 hội viên. Đặc biệt là trong nhiệm kỳ IV vừa qua, mặc dù Hội Điều dưỡng tỉnh gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng đội ngũ điều dưỡng đã cùng đoàn kết, động viên khắc phục khó khăn, luôn bám sát vào nhiệm vụ chung của ngành, triển khai thực hiện tốt các Quy chế chuyên môn, Quy trình kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh tại các đơn vị, làm tốt nhiệm vụ phối hợp với các bác sỹ trong cấp cứu, chăm sóc người bệnh, đem lại sự sống cho người bệnh trong cơn hiểm nghèo, góp phần quan trọng vào thành công của tỉnh trong việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19, phủ rộng vắc xin.

Với những nỗ lực và đóng góp trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong nhiệm kỳ qua, Hội có 22 hội viên được Chủ tịch nước tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú, 08 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen khác trong phòng chống dịch Covid-19.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng tỉnh lần V, nhiệm kỳ 2022-2027 với 23 thành viên, ông Huỳnh Hoàng Sơn được bầu tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ V. Nhiệm kỳ V, Hội sẽ tập trung củng cố và phát triển mạng lưới các Chi hội Điều dưỡng trong toàn tỉnh; Quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần, quyền lợi hội viên và phát triển chuyên môn nghiệp vụ của hội viên; Khuyến khích hội viên tham gia công tác nghiên cứu khoa học; Tăng cường mở các lớp tập huấn, đào tạo liên tục, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho điều dưỡng, để mỗi cán bộ điều dưỡng tiếp tục có nhiều cống hiến vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho người dân, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, nhà nước và nhân dân tỉnh nhà.

Ngọc Hoa