Ngày đăng: 12-08-2022     Tác giả: Huy Phục     Chuyên mục: Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ

Vượt lên khó khăn thử thách

Việc triển khai Cuộc thi năm 2022 đứng trước nhiều khó khăn thử thách: dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát kéo dài nhiều đợt học sinh phải học trực tuyến, giáo viên hướng dẫn không có điều kiện gặp các em hướng dẫn làm sản phẩm dự thi.

Tuy có nhiều khó khăn như nêu trên, nhưng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở từng địa phương, tổ chức phát động đều khắp đến các cơ sở Đoàn, Đội và 100% các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và giao chỉ tiêu cho từng trường.

Kết thúc Cuộc thi toàn tỉnh có 3.102 sản phẩm gửi dự thi vòng trường, các trường đã chấm trao giải và tuyển chọn 1.250 sản phẩm xuất sắc gửi dự thi vòng sở khảo cấp huyện và Thành phố. Ban Tổ chức huyện và thành phố đã chấm trao giải cấp huyện và thành phố, tuyển chọn 174 sản phẩm xuất sắc dự thi vòng chung khảo cấp tỉnh.

 

Họp Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2022

 

Sàn lọc đầy khó khăn của Hội đồng Giám khảo cấp trường, cấp huyện và vòng chung khảo cấp tỉnh

Để lọt vào vòng chung khảo phỏng vấn chung kết xếp hạng cấp tỉnh, các sản phẩm dự thi đã được sàn lọc qua 3 vòng chấm. Các sản phẩm dự thi vòng chung khảo cấp tỉnh là những sản phẩm có ý tưởng hay, tính mới đa dạng, phong phú, vượt trội trong hơn 3.000 sản phẩm, đòi hỏi Hội đồng Giám khảo phải phân tích, tranh luận nhiều chiều để đi đến thống nhất, tìm ra sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải cấp tỉnh.

Có được những kết quả như ngày hôm nay, là do tất cả các trường trong tỉnh đều phát động Cuộc thi ngay từ đầu năm học mới, đưa nội dung triển khai cuộc thi vào kế hoạch năm học, xây dựng kế hoạch, xác định được lộ trình, nội dung, phân công giáo viên tổ chức thực hiện cuộc thi cụ thể, rõ ràng trong từng tháng (từ tháng 9/2021 đến tháng 4/2022), thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi cấp trường và tổ chức chấm trao giải vòng trường; nhiều trường tổ chức Cuộc thi Sáng tạo học đường, xét phát thưởng ý tưởng hàng tuần, hàng tháng; các trường đều có giao chỉ tiêu làm sản phẩm dự thi cho từng lớp; hỗ trợ kinh phí làm sản phẩm dự thi, học sinh có sản phẩm dự thi, dù dạt giải, hoặc không đạt giải trường đều trao phần thưởng…

 

Hội đồng chấm thi lĩnh vực Phần mềm tin học

 

Ban Tổ chức cấp tỉnh đã tổ chức kiểm tra hướng dẫn trực tiếp giải quyết những khó khăn vướng mắc việc tổ chức phát động Cuộc thi đối với các huyện  thành phố và một số trường. Tuy có nhiều khó khăn, nhưng đã cùng các địa phương đưa ra nhiều hình thức, biện pháp khắc phục kịp thời đưa nội dung cuộc thi đến với đối tượng dự thi. Hầu hết các trường đã chỉ đạo tổ chức triển khai phát động cuộc thi theo kế hoạch của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành phố; đội ngũ giáo viên hướng dẫn của các trường đều tâm quyết với cuộc thi và đưa ra nhiều hình thức mới hướng dẫn cho các em hình thành ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm, nên chất lượng một số sản phẩm dự thi năm nay có nhiều ý tưởng mới và tính sáng tạo; tính khoa học và thực tiển cao.

Huy Phục