Ngày đăng: 10-08-2022     Tác giả: Diệu Hiền     Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Lương Phú là xã thuộc tiểu vùng IV của huyện Giồng Trôm, được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2016. Năm 2022, xã được Huyện ủy chọn là điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. Đến nay xã đạt 10/15 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao.

“Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, Đảng ủy xã Lương Phú đã cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào “Chân thứ hai” của nội dung thi đua “Hai chân - Ba mũi” để phát động thi đua trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, quyết tâm hoàn thành 15/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Để thực hiện, Đảng ủy Lương Phú đã đưa ra các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt và kêu gọi toàn dân cùng hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” gắn với phong trào “chung sức xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Phú – Nguyễn Thị Kim Phúc cho biết.

Đầu năm 2022, xã Lương Phú được tỉnh kiểm tra tái công nhận xã văn hóa nông thôn mới 5 năm. Nhìn chung các tiêu chí được giữ vững và nâng chất. Còn đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020,  Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá xã đạt 10/15 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, còn 05 tiêu chí chưa đạt đó là: Tiêu chí 2: Giao thông, Tiêu chí 9 Hộ nghèo, Tiêu chí 11: Tổ chức sản xuất, Tiêu chí 12: Giáo dục và đào tạo, Tiêu chí số 13: Môi trường và an toàn thực phẩm.

 

Các tuyến đường đều được trồng hoa và cây xanh 

 

Nhận thức được tầm quan trọng “Dân là chủ thể” trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngay từ những ngày đầu bắt tay vào triển khai, cấp ủy, chính quyền xã trên địa bàn đã quán triệt, đưa nội dung cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trở thành nhiệm vụ chính trị, thường xuyên trong hoạt động. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, bước đầu xã còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, từ điểm xuất phát thấp. Nhưng với sự quyết tâm “việc gì dễ làm trước, việc khó làm sau”, đặc biệt là những việc của người dân cần phải làm, phải thực hiện ngay. Trong đó, tập trung vận động 15 phần việc mà người dân phải làm. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện công việc tiếp theo. Bên cạnh những khó khăn, thử thách, Lương Phú cũng có những thuận lợi như: khi triển khai thì được đông đảo người dân đồng tình, không chỉ người dân trong xã mà những người con xa quê cũng mong muốn xây dựng địa phương giàu mạnh nên nhiệt tình ủng hộ, đóng góp tinh thần và vật chất.

Trên địa bàn xã có 01 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả (Tổ hợp tác nuôi tôm càng xanh toàn đực), 2 tổ hợp tác nghề nghiệp nuôi tôm. Thông qua mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức lại sản xuất đã giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn như: các mô hình may gia công tại nhà, nuôi gà đẻ trứng nhốt lồng, trồng màu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình trên cùng một đơn vị diện tích. Xã chú trọng nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả tại địa phương, phân vùng sản xuất các mặt hàng có ưu thế cạnh tranh trên địa bàn xã. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 60,3 triệu đồng/người/năm.  

Số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%. Tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định 1.813/1.912, tỷ lệ 94,82%. Lao động trong độ tuổi lao động thường trú ở địa phương có khả năng tham gia lao động đạt tỷ lệ 90,93%. Trong đó, 100% lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, rủi ro, thiên tai, cơ chế, chính sách của Nhà nước và được cung cấp thông tin để phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi cách thức làm ăn phù hợp. Nâng cao tỷ lệ người dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cách thức làm ăn hiệu quả. 

Chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, học tập cộng đồng thu hút nhiều người dân, nhiều đối tượng tham gia, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Các lễ hội dân gian được tổ chức trang nghiêm theo quy định, đền thờ thường xuyên được chăm sóc vệ sinh, thăm viếng. Các trường cơ bản đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Trường học đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3.

Xã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn xã. Số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm tỷ lệ 99,79%; số hộ sử dụng nước máy chiếm tỷ lệ 98,8%; có 1.912 hộ gia đình có sọt rác, hố rác thu gom trong vườn nhà đạt tỷ lệ 100%. Riêng đối với hộ gia đình nằm trong vườn, mỗi hộ đều có ít nhất 1- 2 sọt rác và 1 hố rác phân loại, thu gom rác và xử lý theo hình thức chôn lấp rác hợp vệ sinh trong vườn nhà, đốt xa nhà.

Trên các các tuyến đường giao thông của xã, đường liên ấp, liên xóm sau khi được xây dựng xong đều được trồng cây xanh, cây hoa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh như: tuyến lộ chính, tuyến lộ từ Ngã Tư Bảy xuyến đến cầu Huyện Thàng, tuyến lộ từ cầu Mười Nhường (ấp Lương Quới) đến cầu Lương Thuận (Ấp Lương Phú II), đường liên ấp Lương Phú I đến ấp Long Ngoại, từ ấp Long Nội đến ấp Long Ngoại. Xã có 1.771 hộ thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào, cổng, đường vào nhà không lầy lội vào mùa mưa đạt 92,62%. Lệ kỳ, ngày 30 hàng tháng ở các ấp và xã đều thực hiện tổng vệ sinh dọn dẹp cảnh quan môi trường sạch đẹp, thông thoáng, đến nay các ấp và các tổ NDTQ đều duy trì tốt hoạt động này.

Trong thời gian tới, để thực hiện đạt các tiêu chí còn lại, Lương Phú sẽ tập trung công tác tuyên truyền, vận động ra dân một cách sâu, rộng thông qua các ban, ngành đoàn thể, các Tổ nhân dân tự quản, các nhóm dân cư, để các hộ tự nguyện đăng ký thực hiện. Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao chủ yếu là phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho Nhân dân, nâng cao đời sống kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, trong đó người dân đóng vai trò chủ thể và là đối tượng trực tiếp hưởng lợi. Để từ đó, người dân tích cực tham gia thể hiện qua các việc làm cụ thể như: hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động, xây dựng lộ giao thông nông thôn; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, xã sẽ làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em thành đạt xa quê và các doanh nghiệp có tiềm lực, tâm quyết với nông thôn, khai thác các nguồn thu tại địa phương “lấy sức dân để lo cho dân” tạo nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng thuộc nhóm không có hỗ trợ của Nhà nước để nâng cấp mở rộng các tuyến đường theo quy hoạch.

Riêng về tiêu chí hộ nghèo, xã sẽ khai thác và thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn của Ngân hàng nông nghiệp, Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững. Nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả như: may gia công, nuôi tôm càng xanh trong mương vườn dừa…Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình Đồng khởi khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp thu hút và giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn. Nâng chất, mở rộng tổ hợp tác may gia công hộ gia đình nâng cao thu nhập chị em phụ nữ trên địa bàn xã. Vận động con em trong độ tuổi tham gia lao động, hợp tác lao động để cải thiện cuộc sống.

                                                               Diệu Hiền