Ngày đăng: 12-10-2020     Tác giả: Phương Thảo     Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Ngày 02/10/2020, tại Ủy ban nhân dân (UBND) xã Nhơn Thạnh, TP.Bến Tre, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ VN) TP. Bến Tre tổ chức Tọa đàm biểu dương những mô hình điểm, điển hình mới, hiệu quả và có nhiều đóng góp trong xây dựng Nông thôn mới (NTM) gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.

 

Người dân tham gia ý kiến tại buổi tọa đàm (Ảnh:Phương Thảo)

 

Tại buổi tọa đàm, đại biểu cùng trao đổi, thảo luận tìm ra các giải pháp từ những mô hình điểm, điển hình mới nhằm xây dựng thành công các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao góp sức cùng chính quyền, đoàn thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của thành phố.

Cụ thể, Hội Nông dân xã Nhơn Thạnh xây dựng nhiều mô hình liên kết sản xuất theo hướng hiệu quả, bền vững với 1 Hợp tác xã Du lịch - Nông nghiệp và 12 Tổ hợp tác (Tổ đan giỏ lục bình, Tổ đan giỏ cọng dừa, Tổ nuôi dê, Tổ hợp tác sản xuất bưởi da xanh,..vv). Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thạnh An với mô hình “Vườn xanh, sạch, đẹp”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, xây dựng hố xí tự hoại. Buổi tọa đàm còn ghi nhận và giải trình nhiều ý kiến của người dân về thực trạng, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình vận động nhân dân thực hiện Tiêu chí số 17- Môi trường, Tiêu chí số 2-Giao thông nông thôn và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN thành phố Lê Ngọc Sĩ đề nghị, trong thời gian tới, các xã NTM, phường văn minh đô thị tiếp tục xác định xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài. Các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. UBMTTQVN các xã, phường triển khai, nhận rộng các mô hình điểm, cách làm hay, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và mục tiêu xây dựng các xã NTM nâng cao trong thời gian tới.

Phương Thảo