Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 07 năm 2007 của UBND tỉnh Bến Tre.

Ngày đăng: 01-01-2019 | Tác giả: VPLHH
Ngày đăng: 01-12-2018 | Tác giả: VPLHH