Căn cứ vào Kế hoạch số 52/KH-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh về việc Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2021. Các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch

Ngày đăng: 23-06-2021 | Tác giả: Huy Phục

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2021

Ngày đăng: 02-11-2020 | Tác giả: VPLHH

Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2021

Ngày đăng: 02-11-2020 | Tác giả: VPLHH

Hướng dẫn làm hồ sơ dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2021

Ngày đăng: 02-11-2020 | Tác giả: VPLHH

Năm 2020 trong quá trình tổ chức triển khai phát động Cuộc thi ở các địa phương có những khó khăn kép như: hạn mặn, nhất là học sinh nghỉ học kéo dài để phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ Tướng Chính phủ,...

Ngày đăng: 30-09-2020 | Tác giả: Huy Phục

Ngày 20-9-2020, Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đã tổ chức tổng kết Cuộc thi năm 2020. Tham dự lễ tổng kết có ông Nguyễn Quốc Bảo- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Ông Lâm Văn Tân

Ngày đăng: 23-09-2020 | Tác giả: Trúc Giang

Quyết định Về việc trao thưởng cho các học sinh đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020

Ngày đăng: 20-09-2020 | Tác giả: VPLHH

Quyết định Khen thưởng các đơn vị có thành tích tốt trong công tác tổ chức  Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020

Ngày đăng: 20-09-2020 | Tác giả: VPLHH

Căn cứ vào Kế hoạch số 39/KH-BTC ngày 28 tháng 08 năm 2019 của Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh và Công văn số 101/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh

Ngày đăng: 13-05-2020 | Tác giả: Huy Phục

Ngày 9/12/2019 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã Ban hành công văn số 946/ LHHVN-VIFOTEC về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2019-2020. Để thực hiện nội dung trên của Liên

Ngày đăng: 17-02-2020 | Tác giả: Huy Phục