• Thạnh Phú đầu tư phát triển nuôi tôm công nghệ cao

  • Doanh thu bình quân 6 tháng của mỗi HTX tại huyện ước hơn 300 triệu đồng

  • Những vấn đề đặt ra qua đối thoại “Trí thức trẻ Bến Tre và khát vọng xứ dừa”

  • Bến Tre có 05 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ

  • Bến Tre nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030