• Khoa Nhi Bệnh viện Tâm thần Bến Tre bước đầu hoạt động có hiệu quả

  • Siêu thị Dừa Bến Tre đã tổ chức chương trình bán hàng OCOP

  • Liên hiệp Hội tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, tổng kết năm 2020 và đề ra nhiệm vụ năm 2021

  • Bệnh viện đa khoa Minh Đức ứng dụng nhiều giải pháp mới nâng cao chất lượng điều trị

  • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với tỉnh Bến Tre