• Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban với Liên hiệp Hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020

  • Xây dựng thương hiệu “Cô gái bưởi hồng”

  • Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực phát triển kinh tế biển thích ứng với biến đổi khí hậu ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long

  • Phát triển kinh tế tập thể góp phần xây dựng nông thôn mới

  • Ông Nguyễn Văn Hiền, ứng dụng tiến bộ KH&CN trong nuôi Tôm-Lúa đạt hiệu quả cao

TIN MỚI