• Bến Tre đã có chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” Cho sản phẩm tôm càng xanh

  • Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, đã khai phá con đường giải phóng của dân tộc Việt Nam

  • Tổng tấn công” diệt sâu đầu đen hại dừa

  • Bến Tre, cơ bản kiểm soát tình hình sâu đầu đen hại dừa

  • Thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp