• Công bố ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

  • Châu Bình tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

  • Kẹo dừa sầu riêng được đánh giá tiềm năng “5 sao”

  • Thành phố Bến Tre: chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021

  • Tổng kết Chương trình phát triển ngành dừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020