Ngày 16/10/2020 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban với Liên hiệp Hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020.

Ngày đăng: 19-10-2020 | Tác giả: Huy Phục

Vừa qua, tại tỉnh Bạc Liêu, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đã tổ chức Hội thảo: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực phát triển kinh tế biển

Ngày đăng: 15-10-2020 | Tác giả: Huy Phục

Trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 7 năm 2020 tại thành phố Cần Thơ Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo: “Xác định nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trung ương và địa

Ngày đăng: 11-08-2020 | Tác giả: Huy Phục

Ngày 10-7-2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội thảo lần thứ hai quyển sách “ Bến Tre - Sự kiện và Nhân vật”.

Ngày đăng: 20-07-2020 | Tác giả: Trúc Giang

Ngày 6/7/2020, Tiểu ban văn kiện đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo văn kiện đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Tham dự có các đại biểu là trí thức đang làm việc trong tỉnh. Ông Cao

Ngày đăng: 08-07-2020 | Tác giả: Kim Liên

Ngày 30-6-2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ngày đăng: 01-07-2020 | Tác giả: Trúc Giang

45 năm, ngần ấy thời gian nước ta nói chung và tỉnh ta nói riêng từng bước thay da đổi thịt, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao. Tuy chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của nó để

Ngày đăng: 27-04-2020 | Tác giả: Huy Phục

Năm 2019 đầu năm 2020, các cơ quan, ban ngành các cấp trong tỉnh Bến Tre bận rộn, sôi nồi vừa lo công việc chức năng, vừa lo chuẩn bị những ngày lễ lớn 2020. Theo đó, Liên hiệp Hội được Lãnh đạo tỉnh giao phối hợp nhiều

Ngày đăng: 01-04-2020 | Tác giả: Lê Văn Phúc

Thông báo dừng Họp mặt trí thức tiêu biểu đầu Xuân Canh Tý 2020 do dịch virus Corona

Ngày đăng: 03-02-2020 | Tác giả: VPLHH

Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Ban quản lý dự án AMD và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre (Liên hiệp Hội) đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực

Ngày đăng: 15-01-2020 | Tác giả: Trúc Giang