Ngày đăng: 30-09-2020     Tác giả: Huy Phục     Chuyên mục: Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ

Năm 2020 trong quá trình tổ chức triển khai phát động Cuộc thi ở các địa phương có những khó khăn kép như: hạn mặn, nhất là học sinh nghỉ học kéo dài để phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ Tướng Chính phủ,... Tuy có nhiều khó khăn, nhưng các địa phương đã đưa ra nhiều hình thức khắc phục kịp thời đưa nội dung cuộc thi đến với đối tượng dự thi.

Hầu hết các trường đã chỉ đạo tổ chức triển khai phát động cuộc thi theo kế hoạch của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành phố; đội ngũ giáo viên hướng dẫn của các trường đều tâm huyết với Cuộc thi và đưa ra nhiều hình thức mới hướng dẫn cho các em hình thành ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm, nên chất lượng sản phẩm dự thi năm nay có những tiến bộ hơn các năm trước.

Kết thúc cuộc thi, toàn tỉnh đã có 2.494 sản phẩm dự thi, so với năm 2019 giảm 18,33% (2.494/3.054) gồm: Mỏ Cày Nam 656, Mỏ Cày Bắc 483, Châu Thành 337, Bình Đại 324, Thành phố Bến Tre 242, Ba Tri 149, Giồng Trôm 107, Thạnh Phú 102, Chợ Lách 94 sản phẩm dự thi.

Ban Tổ chức cuộc thi huyện và thành phố đã chấm và trao 114 giải gồm: 6 giải Nhất, 18 giải Nhì, 22 giải Ba, 63 giải Khuyến khích và 5 giải phong trào cho các trường tổ chức tốt Cuộc thi. Đồng thời đã tuyển chọn gửi về dự thi vòng tỉnh là 165 sản phẩm, so với năm 2019 giảm 11,76% (165/187). 

Kết quả, Ban Tổ chức cấp tỉnh đã chấm và chọn 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 11 giải Ba, 23 giải Khuyến khích và 13 giải phong trào cho 03 Ban Tổ chức huyện và 10 trường. Tuyển chọn gửi dự thi vòng toàn quốc 05 sản phẩm.

 

 

Hội đồng Giám khảo phỏng vấn tác giả của sản phẩm
“Ứng dụng hệ thống điều khiển thông minh trong nuôi tôm công nghiệp”. (Ảnh:VPLHH)

 

Nét nổi bật trong Cuộc thi năm nay là, tuy tỉnh phải đối phó với khó khăn kép: hạn mặn và dịch bệnh, phải giản cách xã hội, học sinh nghỉ học dài hạn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị trong Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, huyện, thành phố đã chủ động phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện Cuộc thi đúng kế hoạch đã đề ra;

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thành phố làm tốt chức năng thường trực chủ động kết hợp với các cơ quan hữu quan triển khai hướng dẫn Đoàn viên thanh niên, đội viên và học sinh tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi; các địa phương số trường có sản phẩm dự thi đạt tỷ lệ cao như: Châu Thành có 43/43 trường và Trung tâm, Mỏ Cày Bắc có 32/32, Mỏ Cày Nam 43/43, Thành phố 25/25, Chợ Lách 19/19, Ba Tri 54/54, Thạnh Phú 42/42, Bình Đại 40/43.

Chất lượng các sản phẩm dự thi được nâng lên. Trong đó, phần mềm tin học tăng cả về số lượng và chất lượng, có nhiều sản phẩm có hàm lượng khoa học khá. Một số sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo khá thành công như: Thiết bị đo lường nồng độ bụi trong không khí; Cẩm nang chăm sóc sức khỏe; Thiết bị hỗ trợ tính toán dành cho người khiếm thị; Thiết bị phát hiện người già, người bênh Parkinson, bệnh tai biến, trẻ em ngã khi di chuyển; Ứng dụng hệ thống điều khiển thông minh trong nuôi tôm công nghiệp; Thiết bị báo động hiện tượng cát lở, cát sụp, các lún, hút các trái phép; Thiết bị nhắc nhở tự động; Thiết kế chế tạo mô hình báo cháy và rò rỉ khí gas; Thiết kế chế tạo Robot làm bạn với trẻ em, giữ nhà và xử lý ảnh qua internet.

 

 

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Liên hiệp Hội, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao thưởng cho nhóm tác giả đạt giải Nhất. (Ảnh:VPLHH)

 

Các tác giả ứng dụng các môn học trong nhà trường làm sản phẩm dự thi phục vụ tốt cho phương pháp giáo dục trực quan, góp phần từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học trong nhà trường như: Vòng đời con muỗi; Mô hình thực tế ảo cách tạo thành khối tròn xoay; Chiếc bút dạ sáng; Bàn học theo chiều cao.

Một số tác giả kịp thời cho ra đời các sản phẩm góp phần trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường như: Máy rửa tay sát khuẩn tự động; tranh tuyên truyền bệnh Covid-19,…

Qua thực tế phỏng vấn một số tác giả đã nắm vững các định nghĩa, khái niệm, nguyên lý, quy trình kỹ thuật vận hành từng sản phẩm tham gia dự thi, nên trả lời tương đối tốt các câu hỏi Ban Giám khảo đã đặt ra. Điều đó cho thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường được chú trọng, chất lượng Cuộc thi ngày càng được nâng lên.

Năm  2021, cùng với cả nước tỉnh sẽ nghiên cứu tổ chức triển khai thực  hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong điều kiện kinh tế-xã hội đất nước và của tỉnh đứng trước những khó khăn thách thức mới, dịch bệnh Covid-19, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Cho nên Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng ở tỉnh sẽ phải thích ứng với bối cảnh mới của đất nước, của tỉnh và của từng địa phương.

Cuộc thi năm 2020-2021 tỉnh Bến Tre cũng sẽ phát động 05 lĩnh vực như: Đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Để phát huy kết quả việc tổ chức Cuộc thi  năm 2019-2020, Cuộc thi năm 2020-2021 ở tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh sẽ hướng dẫn Cơ quan, Ban, Ngành các cấp trong tỉnh phối hợp thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Sau hội nghi tổng kết ở cấp tỉnh tùy thực tế tình hình, cần phối hợp đổi mới hình thức triển khai phát động Cuộc thi trong thời điểm tháng 9 rộng khắp đến với từng đoàn viên, thanh niên, hệ thống tổ chức Đoàn, Đội trong trường học và ngoài xã hội; cho tất cả thanh thiếu niên, nhi đồng; giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh.

2. Tổ chức Đoàn và các trường, tích cực hướng dẫn cho đối tượng dự thi các nội dung, thể lệ cuộc thi trong thời gian diễn ra cuộc thi. Riêng tổ chức Đoàn, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ phụ trách Đoàn - Đội trong hệ thống truyên truyền, vận động cổ vũ, động viên thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tích cực nghiên cứu ứng dụng KH&CN, nhất là công nghệ mới, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật…đưa ra nhiều ý tưởng mới tham gia Cuộc thi.

3 Ban Tổ chức huyện, thành phố rút kinh nghiệm việc tổ chức phát động Cuộc thi năm qua, để hướng dẫn kiểm tra tổ chức đoàn, các trường trong địa phương mình tình hình, kết quả phát động Cuộc thi cũng như hướng dẫn các em hoàn thiện sản phẩm và tuyển chọn những sản phẩm xuất sắc gởi tham gia dự thi vòng tỉnh.

4.  Phối hợp với Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thường xuyên phổ biến kế hoạch và thể lệ dự thi trên Báo, Đài để tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các đối tượng dự thi.

5. Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sớm tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố phối hợp phát động tổ chức triển khai Cuộc thi năm 2020- 2021 đạt kết quả cao hơn.

 Huy Phục