Ngày đăng: 30-09-2021     Tác giả: thbt.vn     Chuyên mục: Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19”.

Tuần lễ học tập suốt đời được tổ chức từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai Tuần lễ này với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ. Việc tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp phù hợp điều kiện của mỗi đại phương.

 

 

Khuyến khích các tổ chức thi đua đạt được các mức độ trưởng thành chuyển đổi số hiệu quả; kịp thời vinh danh các tổ chức và cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy, học và các hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp, khoá học trực tuyến miễn phí/ phí thấp cho trẻ em và người lớn,…; thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến… tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia các hoạt động học tập, giao lưu lành mạnh, bổ ích, giúp tăng cường kết nối và góp phần đảm bảo sức khoẻ tinh thần và thể chất của người dân trong bối cảnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí ngoài trời bị hạn chế do đại dịch Covid-19.

Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, đồng hành, tài trợ cho các tổ chức, cơ sở giáo dục triển khai tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet; xây dựng và phát triển các ứng dụng, trò chơi… miễn phí có tính giáo dục kết hợp giải trí lành mạnh để tạo sân chơi hữu ích cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

Tăng cường vai trò của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử…), liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Khuyến khích các cơ quan báo, đài tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số… giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hoá; khuyến khích người dân và các cộng đồng tích cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình đóng góp, chia sẻ, dự thi.

Tích cực tham gia các diễn đàn giáo dục, hội thảo, hội nghị trực tuyến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) tại địa chỉ https://uil.unesco.org để giao lưu, tìm hiểu thông tin và chia sẻ kinh nghiệm với các thành phố, quốc gia khác trên thế giới về cách tận dụng các nền tảng số để tổ chức các hoạt động học tập và giáo dục không chính quy và phi chính quy, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Nguồn: thbt.vn