Ngày đăng: 11-01-2022     Tác giả: VPLHH     Chuyên mục: CUỘC THI SÁNG TẠO TTNNĐ

Download file pdf: Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2022

 

UBND TỈNH BẾN TRE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO TTNNĐ TỈNH BẾN TRE NĂM 2022

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   66 /KH-BTC

 

Bến Tre, ngày  31  tháng  12    năm 2021

                    

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2022

 

Căn cứ Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2022;

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi) xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2022, với mục đích yêu cầu nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu và mục tiêu

1. Mục đích

- Nhằm góp phần giáo dục bồi dưỡng ý tưởng, khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh, đồng thời giúp các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

- Tạo điều kiện, môi trường cho thanh thiếu niên, nhi đồng quan tâm tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, tổ chức các hoạt động sáng tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

- Chọn những sản phẩm xuất sắc tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. 

2. Yêu cầu

- Để Cuộc thi đạt kết quả tốt, các đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo triển khai sâu rộng, vận động, khuyến khích thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tham gia.

- Việc phát động tham gia cuộc vận động phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực và phải được cụ thể hóa đến từng đối tượng thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh.

- 100% các trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, các cơ sở đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn trên địa bàn tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện và vận động các em học sinh tích cực tham gia Cuộc thi năm 2021 tạo tiền đề cho việc tổ chức Cuộc thi những năm sau đạt kết quả tốt.

3. Mục tiêu

- Phấn đấu năm 2022, toàn tỉnh có từ 2.000 đến 2.500 sản phẩm dự thi vòng sơ khảo; trong đó có nhiều sản phẩm trên lĩnh vực phần mềm tin học dự thi.

- Mỗi huyện, thành phố tuyển chọn từ 12% - 15% sản phẩm gửi dự thi vòng chung khảo (Tổng sản phẩm gửi dự thi vòng chung khảo không quá 200 sản phẩm; Số lượng sản phẩm dự thi cụ thể tại mỗi huyện Ban Tổ chức sẽ thông báo cho các huyện khi có kết quả số lượng dự thi vòng sơ khảo).

II. Thể lệ Cuộc thi: Ban Tổ chức có quyết định ban hành riêng.

III. Lĩnh vực, hình thức, đối tượng dự thi và cơ cấu giải thưởng

 1.    Lĩnh vực dự thi

Cuộc thi gồm 5 lĩnh vực sau đây:

  • Đồ dùng dành cho học tập;
  • Phần mềm tin học;
  • Sản phẩm thân thiện với môi trường;
  • Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và Đồ chơi trẻ em;
  • Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế.

2. Hình thức dự thi

Các tác giả gởi dự thi bằng mô hình, sản phẩm (có kèm theo Bản thuyết minh mô tả sản phẩm dự thi).

3. Đối tượng dự thi

- Tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (các em có ngày sinh từ 31/7/2003 đến 31/7/2016). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, ở vùng sâu, vùng xa tham gia.

3. Cơ cấu giải thưởng gồm:

- 05 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

- 02 giải phong trào dành cho huyện, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi.

- 08 giải phong trào dành cho đơn vị (trường) có nhiều sản phẩm tham gia Cuộc thi và đạt giải.

- Các sản phẩm đạt giải cao sẽ được chọn dự thi vòng toàn quốc.

4. Đơn vị chủ trì và phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đơn vị thực hiện:

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực;

+ Sở Khoa học và Công Nghệ;

+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh;

+ Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đơn vị phối hợp:

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

+ Báo Đồng Khởi;

+ Sở Tài chính.

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự thi

Thí sinh nộp hồ sơ dự thi vòng sơ khảo tại phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện, thành phố. Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập hội đồng chấm thi vòng sơ khảo tại mỗi huyện, thành phố để tuyển chọn sản phẩm chất lượng gửi về tỉnh tham gia vòng chung khảo.

- Thời gian nộp sản phẩm dự thi vòng sơ khảo

+ Thời gian nhận hồ sơ dự thi: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/4/2022.

+ Thời gian chấm sơ khảo: từ ngày 15/4/2022 đến ngày 15/5/2022.

+ Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.

- Thời gian nộp sản phẩm dự thi vòng chung khảo

+ Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 15/5/2022 đến ngày 31/5/2022.

+ Địa điểm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre, số 11A đường Ngô Quyền phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0752.211.676.

Địa chỉ Email: lienhiephoibentre@yahoo.com.vn.

6. Kinh phí

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được thực hiện từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

IV. Phân công, tổ chức thực hiện

1. Thường trực Ban Tổ chức (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật)

- Trình xin chủ trương UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Cuộc thi năm 2022.

- Ban hành Thể lệ, Kế hoạch Cuộc thi và phát động Cuộc thi đến các cơ sở Đoàn, trường học trong tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Dự trù kinh phí Cuộc thi (kèm theo bảng dự trù kinh phí).

- Biên soạn, in ấn tờ bướm tuyên truyền Cuộc thi năm 2022.

- Phối hợp sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn khảo sát tiến độ thực hiện Cuộc thi 2 đợt vào cuối tháng 02/2022 và đầu tháng 03/2022.

- Thành lập Hội đồng Chấm thi vòng Sơ khảo (tại 09 huyện, thành phố); Chung khảo; Chung khảo phỏng vấn và Chung khảo Xếp hạng (tháng 5/2022).

- Hội đồng Chấm thi làm việc (vòng sơ khảo chấm thi từ ngày 15/4/2022 đến ngày 15/5/2022 tại 09 huyện, thành phố; vòng chung khảo chấm thi vào tháng 6/2022 tại tỉnh).

- Thư ký hội đồng hoàn chỉnh các biên bản (cuối tháng 6/2022).

- Họp chọn giải gồm thành viên Ban Tổ chức và các Chủ tịch Hội đồng của 05 lĩnh vực (cuối tháng 6/2022).

- Thông báo cho tác giả điều chỉnh sản phẩm, bổ sung nội dung thuyết minh chọn tham dự Cuộc thi Toàn quốc (tháng 7/2022).

- Gửi sản phẩm tham gia Cuộc thi cấp Toàn quốc (tháng 7/2022).

- Tổng kết và trao giải Cuộc thi năm 2022 (tháng 8/2022).

2. Phó Ban Tổ chức (Sở Giáo dục và Đào tạo)

- Phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức phát động cuộc thi: tham gia hướng dẫn các nội dung Cuộc thi;

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phát động, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức phát động và khảo sát tiến độ thực hiện Cuộc thi tại huyện, thành phố;

- Ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc thi tới các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

3. Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi

3.1. Tỉnh Đoàn

- Phối hợp triển khai các nội dung Cuộc thi trong tổ chức đoàn trong tỉnh

- Hướng dẫn cho đối tượng dự thi các nội dung thể lệ Cuộc thi.

- Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ phụ trách Đoàn/Đội trong tỉnh tuyên truyền, vận động cổ vũ, động viên Thanh thiếu niên nhi đồng trong tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi;

- Phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật khảo sát tiến độ thực hiện Cuộc thi;

- Theo dõi, sơ tổng kết Cuộc thi trong tổ chức Đoàn/Đội .

- Ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc thi tới các cơ sở đoàn trong tỉnh.

3.2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các cơ quan là thành viên trong Ban Tổ chức phát động, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện Cuộc thi.

3.3. Sở Tài chính

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh kinh phí Cuộc thi.

3.4. Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Phổ biến kế hoạch, thể lệ Cuộc thi trên Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh huyện, thành phố để tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các đối tượng dự thi;

- Giới thiệu gương điển hình sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng đồng thời phổ biến các giải pháp sáng tạo có giá trị trong giáo dục và đời sống.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố

- Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi, các huyện đoàn, thành đoàn và các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện, thành phố triển khai các nội dung Cuộc thi.

- Phối hợp tuyên truyền, phát động Cuộc thi rộng rãi đến tất cả thanh thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài trường học.

- Tiếp nhận các mô hình, sản phẩm dự thi của các tác giả. Phối hợp Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức chấm thi vòng sơ khảo tại huyện, thành phố và trao giải thưởng (nếu có), lựa chọn các sản phẩm xuất sắc tham gia dự thi vòng chung khảo đúng thời gian quy định (từ ngày 15/5/2022 đến ngày 31/5/2022).

- Gửi báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi tại địa phương cho Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (Liên hiệp các Hội Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) trước ngày 31/5/2022.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2022./.

 

Nơi nhận:

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Liên hiệp các Hội KH&KT;
- Đoàn TNCSHCM tỉnh;       
- Sở GD&ĐT;
- Sở KH&CN;                                     
- Đài PT&TH;
- Báo Đồng Khởi;   
- UBND huyện, thành phố;                         
- Phòng GD&ĐT huyện, thành phố;
- Huyện, Thành đoàn;
- Đài truyền thanh huyện, thành phố;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN 


(Đã ký)  


Nguyễn Quốc Bảo
Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh