Ngày đăng: 11-01-2022     Tác giả: VPLHH     Chuyên mục: THÔNG BÁO

Dowload file pdf: Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2022

 

UBND TỈNH BẾN TRE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO TTNNĐ TỈNH BẾN TRE NĂM 2022

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỂ LỆ
CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH BẾN TRE NĂM 2022

 

Điều 1. TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (các em có ngày sinh từ 31/7/2003 đến 31/7/2016). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, ở vùng sâu, vùng xa tham gia.

Điều 3. LĨNH VỰC DỰ THI

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

 1. Đồ dùng dành cho học tập.
 2. Phần mềm tin học.
 3. Sản phẩm thân thiện với môi trường.
 4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.
 5. Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế.

Điều 4. YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM  DỰ THI

Cần đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Các sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, tính hiệu quả.

Những sản phẩm, giải pháp đã dự thi ở các Cuộc thi khác và đạt giải, nếu không đảm bảo yêu cầu về đối tượng, lĩnh vực và tiêu chuẩn về tính mới, tính sáng tạo của Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thì không được dự thi (Ban Tổ chức cuộc thi sẽ rà soát nếu không đáp ứng yêu cầu trên sẽ bị loại).

2. Sản phẩm dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi, không sao chép.

3. Mô hình dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không nguy hại, là các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại điều 3 của Thể lệ này.

4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

5. Mô hình có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng dưới 10kg thì gửi cho Ban Tổ chức, nếu kích thước mô hình lớn hơn 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng hơn 10kg được gửi bằng video clip (video clip phải thể hiện rõ quá trình lắp ráp, vận hành của sản phẩm).

Điều 5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI

1. Người dự thi có độ tuổi quy định tại Điều 2 của Thể lệ này.

2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả).

3. Người dự thi được quyền nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình nhưng không được làm thay.

4. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

Điều 6HỒ SƠ THAM DỰ CUỘC THI

(Trình bày trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, bảng mã Unicode)

Hồ sơ gồm có:

 1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (1 bộ, theo mẫu);
 2. Bản thuyết minh của mô hình, sản phẩm dự thi (06 bộ, theo mẫu);
 3. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn (1 bộ);
 4. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi (1 bộ);
 5. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4cm x 6cm, ghi rõ thông tin ở mặt sau;
 6. File mềm của bản thuyết minh và hình ảnh kèm theo (nếu có).
 7. 7.    Bản cam kết sản phẩm dự thi là của chính tác giả, có xác nhận và đóng dấu của nhà trường.

Điều 7. GIẢI THƯỞNG

-     5 giải Nhất, mỗi giải trị giá

-     5 giải Nhì, mỗi giải trị giá

-     10 giải Ba, mỗi giải trị giá

-     20 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá

:

:

:

:

7.500.000 đ

5.000.000 đ

4.000.000 đ

2.500.000 đ

- 10 giải phong trào dành cho các đơn vị và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi; mỗi giải trị giá 1.000.000đ.

- Các sản phẩm đạt giải và có tính sáng tạo cao sẽ được chọn dự thi vòng toàn quốc.

Ban Tổ chức được quyền điều chỉnh số lượng giải giữa các lĩnh vực. 

Điều 8. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ  DỰ THI

- Thời gian nộp sản phẩm dự thi vòng sơ khảo

+ Thời gian nhận hồ sơ dự thi: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/4/2022.

+ Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.

- Thời gian nộp sản phẩm dự thi vòng chung khảo

+ Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 15/5/2022 đến ngày 31/5/2022.

+ Địa điểm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre, số 11A đường Ngô Quyền phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0752.211.676.

Địa chỉ Email: lienhiephoibentre@yahoo.com.vn.

Điều 9. BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Khi các sản phẩm dự thi có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...) các tác giả chủ động làm các thủ tục đăng ký Sở hữu trí tuệ, Ban Tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ theo qui định hiện hành nếu có yêu cầu.

Điều 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, đề nghị phản ánh về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre là cơ quan thường trực của Cuộc thi tổng hợp trình Ban Tổ chức xem xét sửa đổi cho phù hợp thực tế./.