Chiều ngày 01/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuyển đổi số của ngành Y tế.

Ngày đăng: 04-10-2021 | Tác giả: Phương Thảo

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời

Ngày đăng: 30-09-2021 | Tác giả: thbt.vn

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu vừa chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý các khu công nghiệp xây dựng hướng dẫn thực hiện phương án hoạt động theo phương châm “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2

Ngày đăng: 30-09-2021 | Tác giả: Phương Thảo

V/v Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 19/CT-TTg

Ngày đăng: 27-09-2021 | Tác giả: VPLHH

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ 00 giờ ngày 17/9/2021

Ngày đăng: 17-09-2021 | Tác giả: VPLHH

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 11/9/2021

Ngày đăng: 13-09-2021 | Tác giả: VPLHH

Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết giai đoạn 4 và 4 giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 12-09-2021 | Tác giả: VPLHH

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 04/9/2021

Ngày đăng: 05-09-2021 | Tác giả: VPLHH

V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 30-08-2021 | Tác giả: UBND tỉnh Bến Tre

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bến Tre tại Hội nghị sơ kết giai đoạn 3 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 30-08-2021 | Tác giả: VPTU