Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Ngày đăng: 01-10-2021 | Tác giả: VPLHH

Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chủ trì Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’. Hội nghị được tổ chức theo hình

Ngày đăng: 22-09-2021 | Tác giả: vusta.vn

Chiều 15-9-2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Thủ tướng Chính

Ngày đăng: 22-09-2021 | Tác giả: Trúc Giang

Ngày 04/8/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến tham vấn ý kiến xây dựng Dự thảo Văn kiện Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF giai đoạn 2022-2026 với sự tham

Ngày đăng: 03-09-2021 | Tác giả: Kim Thư

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ngày đăng: 28-06-2021 | Tác giả: Huy Phục

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (tiếng Anh: Foreign Direct Investment, viết tắt là FDI) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó

Ngày đăng: 27-05-2021 | Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 110 năm Người đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021)

Ngày đăng: 19-05-2021 | Tác giả: Nguyễn Văn Thanh

Ngày 27-4-2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm với giới trí thức, cán bộ lão thành, nhân chứng lịch sử để thu thập

Ngày đăng: 02-05-2021 | Tác giả: Trúc Giang

Ngày 16/4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre (Liên hiệp Hội) tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 93-KL/TW về tiếp tục thực hiện chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của

Ngày đăng: 20-04-2021 | Tác giả: Trúc Giang

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

Ngày đăng: 25-03-2021 | Tác giả: Huy Phục