Việc triển khai Cuộc thi năm 2022 đứng trước nhiều khó khăn thử thách: dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát kéo dài nhiều đợt học sinh phải học trực tuyến, giáo viên hướng dẫn không có điều kiện gặp các em hướng dẫn làm sản phẩm dự thi.

Ngày đăng: 12-08-2022 | Tác giả: Huy Phục

Mẫu phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2022

Ngày đăng: 11-03-2022 | Tác giả: VPLHH

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2022

Ngày đăng: 11-01-2022 | Tác giả: VPLHH

Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2022

Ngày đăng: 11-01-2022 | Tác giả: VPLHH

Tối 22/12, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) -Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ

Ngày đăng: 23-12-2021 | Tác giả: vifotec.com.vn

Quyết định về việc trao thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021

Ngày đăng: 10-12-2021 | Tác giả: VPLHH

Kết thúc cuộc thi, toàn tỉnh đã có 2.456 sản phẩm dự thi, so với năm 2020 giảm 1,52% (2.456/2.494) gồm: Ba Tri: 144 sản phẩm; Bình Đại: 390 sản phẩm;  Châu Thành: 321 sản phẩm; Chợ Lách: 77 sản phẩm; Giồng Trôm: 204 sản phẩm; Mỏ Cày

Ngày đăng: 27-10-2021 | Tác giả: VPLHH

Quyết định về việc trao thưởng cho các học sinh đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2021

Ngày đăng: 26-10-2021 | Tác giả: VPLHH

Quyết định khen thưởng các đơn vị có thành tích tốt trong công tác tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2021

Ngày đăng: 26-10-2021 | Tác giả: VPLHH

Ngày 17/9/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này quy định, khi tham

Ngày đăng: 25-10-2021 | Tác giả: Đặng Thịnh Lịnh Kỳ