Đề án “Xây dựng Huyện Chợ Lách thành Trung tâm giống cây trồng, hoa kiểng quy mô quốc gia” xác định mục tiêu là sưu tập và bảo tồn 01 – 3 cây đầu dòng/giống và vườn cây đầu dòng chủ lực đủ số lượng 30 – 40

Ngày đăng: 30-08-2022 | Tác giả: Việt Cường

Theo số liệu thống kê đến tháng 06/2022, thành phố Bến Tre có hơn 2.000 doanh nghiệp và trên 11.600 hộ kinh doanh cá thể, đây được xem là lực lượng quan trọng tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Với xu thế

Ngày đăng: 26-08-2022 | Tác giả: Hồng Quốc

Để nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ngày 18/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4483/UBND-KT thể hiện quyết tâm nâng tầm sản phẩm OCOP tỉnh nhà.

Ngày đăng: 24-08-2022 | Tác giả: Đặng Văn Cử

Huyện Chợ Lách đang nhộn nhịp sản xuất cây giống năm 2022, nhiều nhà vườn sản xuất cây giống rất phấn khởi do tránh được nước mặn xâm nhập sâu vào đầu năm.

Ngày đăng: 30-06-2022 | Tác giả: Hoàng Vũ

Ngày 18/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2919/KH-UBND Triển khai thí điểm Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022 với yêu cầu triển khai có hiệu quả nền tảng số,

Ngày đăng: 10-06-2022 | Tác giả: Sông Ngang

Ngày 18/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định 1032/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Thành lập Khu Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre tọa lạc tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre với diện tích

Ngày đăng: 10-06-2022 | Tác giả: Cái Mới

Giải pháp khoa học kỹ thuật đã được đề ra trong Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về Quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030 (Chương trình 10): Xây dựng

Ngày đăng: 31-05-2022 | Tác giả: Đặng Đông Quân

Huyện Thạnh Phú có diện tích nuôi tôm biển thâm canh lũy kế đến cuối năm 2021 là 3.350 ha, năng suất bình quân khoảng10 tấn/ha; trong đó, diện tích nuôi tôm 2, 3 giai đoạn, nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao là 780 ha, tập

Ngày đăng: 30-05-2022 | Tác giả: Minh Mừng

Các cấp, ngành địa phương Ba Tri, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện

Ngày đăng: 30-05-2022 | Tác giả: Đặng Thịnh Lịnh Kỳ

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng điều trị, nhất là trong lĩnh vực nội soi, đầu tháng 5/2022, Bệnh viện Đa khoa Minh Đức đã trang bị Hệ thống máy nội soi 7000 hiện đại nhất của hãng Fujifilm (Nhật Bản). Đây là hệ thống sử dụng

Ngày đăng: 26-05-2022 | Tác giả: Ngọc Hoa