Ngày đăng: 30-08-2022     Tác giả: Việt Cường     Chuyên mục: Thông tin KH&CN

Đề án “Xây dựng Huyện Chợ Lách thành Trung tâm giống cây trồng, hoa kiểng quy mô quốc gia” xác định mục tiêu là sưu tập và bảo tồn 01 – 3 cây đầu dòng/giống và vườn cây đầu dòng chủ lực đủ số lượng 30 – 40 triệu mắt ghép/năm để cung ứng sản xuất giống đạt số lượng từ 17-20 triệu cây giống/năm. Xây dựng vùng sản xuất chuyên canh tập trung đạt 300 - 500 ha trên diện tích 1.500 ha cây giống, hoa kiểng của huyện gắn với phát triển chuỗi giá trị cây giống, hoa kiểng. Sản lượng cây giống trong tỉnh cung ứng trong năm trên 90% đạt tiêu chuẩn sản xuất giống, tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn ngành theo luật Trồng trọt, Luật bảo vệ và kiểm định thực vật và các văn bản hướng dẫn khác.

Trong năm 2022, Đề án sẽ tập trung tổ chức triển khai đến các cấp các ngành và người dân. Tuyên truyền nông dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh giống sản xuất theo đúng Luật Trồng trọt, Cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh cây giống cho các cơ sở đạt yêu cầu. Tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất giống từ các cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Thiết kế bảng nhận diện cho 10 cơ sở tiêu biểu sản xuất giống từ các cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng  đạt chuẩn tiêu biểu trên địa bàn huyện.

 

Nhà vườn thực hiện công đoạn ghép cây giống sầu riêng

 

Đến tháng 6/2022, đã chứng nhận 468 vườn đầu dòng, 107 cây đầu dòng. Xây dựng sản xuất cây giống tập trung: 1300ha/8 xã của huyện Chợ Lách. Thực hiện các chuỗi giá trị cây giống, hoa kiểng, tiêu biểu là mô hình Mai vàng Phú Hội, Hoa giấy Lân Đông,  các mô hình phát huy hiệu quả, đang nhân rộng. Thực hiện Mô hình truy xuất nguồn gốc với khoảng 25.000 sản phẩm cây giống các loại.

Tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm trong việc quản lý, phát triển sản xuất cây giống, du nhập giống mới hiệu của các tỉnh có thế mạnh về giống. Xây dựng các nối kết thị trường giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã, làng nghề sản xuất cây giống với các Trung tâm giống trong ngoài tỉnh. Thực hiện khảo sát và xây dựng 03 điểm kinh doanh cây giống ở khu vực Miền Đông, Tây Nguyên và Miền Trung.

Việt Cường