Ngày đăng: 07-10-2020     Tác giả: Huy Phục     Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Xây dựng NTM là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, thực hiện kịp thời của Ủy ban nhân dân, sự phối hợp đồng bộ của Ủy ban MTTQ và các ngành đoàn thể xã đến nay Đa Phước Hội đã thực hiện đạt 13/19 tiêu chí gồm:

Các tiêu chí đạt: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15,16, 17 và 18.

Các tiêu chí còn lại đạt từ 50% trở lên: 2; 5; 6; 11; 13; 19

Từ những kết quả như trên Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đề ra mục tiêu đến năm 2022 xây dựng đạt chuẩn xã NTM, để đạt được mục tiêu đó Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU của Đảng ủy xã về thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã Đa Phước Hội giai đoạn 2020-2025, từ đó Ủy ban nhân dân xã cụ thể thành kế hoạch về xây dựng NTM giai đoạn 2020-2025 để triển khai thực hiện.

Xã xác định TC17 về Môi trường và An toàn thực phẩm là một tiêu chí khó, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay thực hiện của người dân. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển ấp thường xuyên được kiện toàn, củng cố kịp thời; hoạt động đúng quy chế. Có sự phối hợp tốt giữa các ngành, các ấp trong công tác vận động nhân dân thực hiện TC17. Do đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý được tăng cường, kịp thời kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp, kế hoạch thực hiện TC17 ngay từ đầu năm.

 

Liên hiệp Hội phối hợp cùng UBND xã tổ chức hội thảo
"Thực trạng và giải pháp thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng NTM xã Đa Phước Hội"

 

Đầu năm 2019, UBND xã cụ thể hóa Đề án số 4113/ĐA-UBND ngày 05 tháng 09 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thực hiện TC17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020 thành kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 22/01/2019 của UBND xã về việc thực hiện TC17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới năm 2019;

Đến tháng 7/2019 UBND xã xây dựng kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 26/7/2019 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện TC17 về Môi trường và An toàn thực phẩm những tháng cuối năm 2019, triển khai kế hoạch đến các ngành, các hội đoàn thể, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Đầu năm 2020, UBND xã xây dựng kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 17/3/2020 thực hiện Nghị quyết Đảng ủy về TC17 Môi trường và An toàn thực phẩm năm 2020 triển khai kế hoạch đến các ngành, các hội đoàn thể, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Để thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra, Ban chỉ đạo phân công cụ thể các thành viên phụ trách từng chỉ tiêu trong tiêu chí, trong đó phụ trách chính là Chủ tịch UBMTTQ VN xã.

Công tác tuyên truyền vận động được xác định là hết sức quan trọng, được thực hiện xuyên suốt, thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng ra đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về thực hiện TC17 trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể: UBND xã đã cho lắp đặt 01 pano tuyên truyền trích nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường trên tuyến đường trung tâm xã, 6 bảng cấm đổ rác nơi công cộng, phát hành 2.500 tờ bướm tuyên truyền về xây dựng hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh; 1.000 tờ bướm hướng dẫn phân loại rác tại nhà và ủ phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt; 1000 tờ bướm tuyên truyền về xử lý xác gia súc, gia cầm đúng nơi qui định…

Ban phát triển các ấp tổ chức thành các đoàn đi vận động và phát tận tay nhân dân 16 phần việc mà hộ gia đình cần làm trong xây dựng nông thôn mới; Đài truyền thanh xã hàng tuần có xây dựng các chuyên mục, bản tin tuyên truyền 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tuyên truyền TC17 về Môi trường và An toàn thực phẩm; Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã cùng các Đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm như: “Xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh”; “Phân loại rác sinh hoạt và ủ phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt”; “Xây dựng Hố xí hợp vệ sinh”…; Thực hiện tốt phong trào “Ngày chủ nhật Nông thôn mới”, với các chủ đề xoay quanh việc vận động người dân xây dựng hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh; ra quân làm cỏ, phát hoang bụi rậm trên các tuyến đường;…

Công tác kiểm tra, phút tra thường xuyên, kịp thời giải quyết những ý kiến phản ánh của người dân: Trong năm 2018, 2019 và 8 tháng đầu năm 2020 Tổ KTMT xã tiến hành kiểm tra 153 cuộc, qua đó lập biên bản 40 hộ chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn yêu cầu khắc phục ô nhiễm môi trường. Hành vi vi phạm của các hộ chủ yếu là chưa xây dựng hệ thống xử lý chất thải đúng với quy mô chăn nuôi và còn để chất thải phát tán ra môi trường. Sau khi lập biên bản, cho thời gian khắc phục và tiến hành phúc tra lại kết quả tất cả các cơ sở đã khắc phục những vi phạm mà tổ kiểm tra yêu cầu, tỷ lệ 100%.

Từ những việc làm trên đến nay TC17 đạt được một số kết quả như sau:

Hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh 100% và nước sạch theo quy định 75,89%.

Các cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo qui định về bảo vệ môi trường.

92/92 cơ sở có hệ thống xử lý; 39/39 cơ sở có thủ tục môi trường  

14 tuyến đường luôn thông thoáng, có 1070/2447 hộ có hàng rào, hàng rào cây xanh (đạt 43.73%). Có 2012/2447 hộ thường xuyên cải tạo vườn xanh, sạch, đẹp (đạt 82.22%); có 6/6 ấp xây dựng quy ước được cấp trên phê duyệt và thực hiện theo qui ước, xã có 01 Tổ kiểm tra môi trường xã và 6 tổ bảo vệ môi trường 6 ấp.

Việc mai táng người chết ở địa phương phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo qui định.

Xã có xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của UBND xã; có 162/2447 (đạt 6.62%) hộ đăng ký thu gom, số hộ còn lại 2385/2447 hộ đào hố chôn lấp tại hộ gia đình (đạt 95.38%).

Hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 03 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). 

Xã có 2447/2447 hộ gia đình có nhà tắm kín đáo đạt 100%; 2345/2447 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh 95,02%; 2447/2447 hộ có dụng cụ chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh 100%:  2345/2447 hộ gia đình thực hiện tốt 3 sạch (đạt 95.02%).

144/144 hộ có công trình, biện pháp xử lý chất thải hiện trạng công trình xử lý hoạt động tốt, đạt 100%; Có 44/44 hộ có thủ tục môi trường, đạt 100%.

Hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ thực hiện tốt các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm.  

Để giữ vững và nâng cao kết quả đã đạt được, xã sẽ tăng cường công tác phối hợp với các ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến đoàn viên hội viên và tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường 

Tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phối hợp với các các ngành, đoàn thể xã nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế thân thiện với môi trường như mô hình làm hầm KT2, composite....

Tranh thủ các nguồn lực từ cấp trên để hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xã.

Huy Phục