Ngày đăng: 09-11-2020     Tác giả: Huy Phục     Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Thực hiện NQ của Đảng ủy và Kế hoạch của UBND xã về triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2019 xã Hoà Lộc đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó: được các Sở, Ngành tỉnh kiểm tra, đánh giá và có văn bản công nhận đạt 4 tiêu chí: 4, 7, 8, 15;  tạm công nhận 10 tiêu chí gồm: 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19; chưa đạt 5 tiêu chí: 2, 5, 6, 16, 17. Trong đó, Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn vệ sinh thực phẩm trong triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều khó khăn hạn chế.

Tuy khi triển khai thực hiện, xã đã xác định tiêu chí số 17 về môi trường và An toàn vệ sinh thực phẩm, là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất nên ngay khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND đã chỉ đạo cho các ban ngành đoàn thể xã, Ban phát triển các ấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn nhằm từng bước thay đổi căn bản nhận thức, thói quen, tập quán của cộng đồng về sự cần thiết phải thực hiện tiêu chí môi trường;

Từng năm xã có xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Tiêu chí số 17 gắn với việc thực hiện đề án 4113 ngày 5/9/2018 của UBND tỉnh. Phân công rõ từng thành viên trong ban chỉ đạo thứ 5 hàng tuần xuống ấp để hỗ trợ, chỉ đạo Công chức Nông nghiệp Môi trường phối hợp với Hội LHPN xã Hòa Lộc chịu trách nhiệm thực hiện tiêu chí. Phân kỳ thực hiện, ở từng ấp, chia hộ dân thành nhiều nhóm: Gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, hội viên, Đảng viên và nhân dân để xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động thực hiện có hiệu quả nhất;

Phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể Hội Phụ nữ, Nông dân, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh xã được phân công phụ trách tuyên truyền vận động theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, từ đó đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân trong xã, vận động gia định hội viên xây dựng hố rác sinh hoạt, xây dựng hố xí hợp vệ sinh xóa cầu tiêu ao cá và nhiều phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường được duy trì có hiệu quả như: “Vệ sinh môi trường đường ngõ xóm, phong trào “5 không, 3 sạch” do Hội Phụ nữ làm nồng cốt…..

Xã đã tập trung cao cho công tác vận động người dân xây dựng hố xí hợp vệ sinh, xóa cầu tiêu ao cá. Qua tuyên truyền, vận động, cán bộ Đảng viên, đoàn viên, hội viên là đối tượng gương mẫu thực hiện trước để nhân dân làm theo và các hộ được hỗ trợ xây nhà tình thương, tình nghĩa thì vận động xây dựng đồng thời hố xí hợp vệ sinh.  Đối với những hộ khác thì hỗ trợ vốn (1.500.000 đồng/hộ nghèo, chính sách; 750.000 đồng/hộ đối với hộ cận nghèo), từ nguồn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia và Phòng TNMT.  

Đến nay, xã đã đạt được 5/8 chỉ tiêu: chỉ tiêu 17.1 về tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch theo Quy chuẩn Quốc gia, chỉ tiêu 17.3 về  xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, chỉ tiêu 17.4 về nghĩa trang có quy hoạch và việc mai táng người chết phải theo quy định, chỉ tiêu 17.5 về chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định, chỉ tiêu 17.7 về  tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường. Còn lại các chỉ tiêu chưa đạt là:

Chỉ tiêu 17.2 các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản và làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường

Xã có 19/23 cơ sở thuộc đối tượng phải đăng ký thực hiện thủ tục môi trường theo quy định. Đến nay, đã có 10 cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận (đạt tỷ lệ 52,6%). Còn 09 cơ sở chưa đăng ký thủ tục môi trường.

Đối với chỉ tiêu này xã phối hợp với Phòng TNMT huyện mời các hộ về làm việc, hướng dẫn hộ đăng ký làm thủ tục đúng theo quy định

Chỉ tiêu 17.6 tỷ lệ hộ có nhà tắm kín đáo, nhà tiêu hợp vệ sinh, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch:

Toàn xã có 2.469/2.582 hộ gia đình có nhà tắm kín đáo (đạt tỷ lệ 95,6%).

Có 2.352/2.582 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh (đạt 91%).

Có 2.377/2.582 hộ có dụng cụ chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh (đạt 92%).

Có 1.863/2.582 hộ gia đình thực hiện tốt 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ theo nội dung cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động (đạt tỷ lệ 72,1%).

Để đạt được tiêu chí này xã cần vần động 103 hộ xây dựng hố xí tự hoại đa số các hộ chưa thực hiện nguyên nhân do điều kiện kinh tế hộ gia đình khó khăn, chờ xây dựng nhà. UBND xã chỉ đạo các ấp rà soát lại các hộ chưa thực hiện thuộc đối tượng hội viên đoàn thể nào và phân công đoàn thể đó hỗ trợ vận động và có biên pháp đối với các hộ đăng ký vay nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường của Ngân hàng chính sách để xây dựng hố xí tự hoại nhưng không thực hiện. Trong thời gian tới xã sẽ vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí cho các hộ chưa có khả năng xây dựng hố xí để đạt theo chỉ tiêu quy định.

Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm:

Đối với các hộ thuộc quản lý của nghành nông nghiệp có 1.092/1.092 hộ ký cam kết.

Số cơ sở thuộc quản lý của ngành Công thương phải thực hiện đăng ký các thủ tục điều kiện về ATTP là 21 cơ sở, hộ. Đến nay, đã có 10 cơ sở, hộ đã được tập huấn, khám sức khỏe và Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

Số cơ sở thuộc quản lý của ngành Y tế phải có giấy khám sức khỏe và Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP là  28 cơ sở, hộ. Đến nay, đã có 18 cơ sở, hộ đã được khám sức khỏe và Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

UBND xã chỉ đạo Y tế phối hợp Công an xã vận động các hộ nộp giấy khám sức khỏe để củng cố hồ sơ gởi Tỉnh công nhận chỉ tiêu 17.8.

Nhìn chung, việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới ở Hòa Lộc nhất là tiêu chí 17 thời gian đầu gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Song với quyết tâm chính trị, cùng với sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với sự đồng lòng, ý thức, sự gương mẫu đi đầu của gia đình, người thân của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xã nhà ý thức về bảo vệ môi trường, tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, nhằm góp phần bảo vệ sự sống con người, trước hết là bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình, cũng như góp phần vào sự phát triển bền vững của quê hương. Với sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị xã Hòa Lộc quyết tâm sẽ hoàn thành Tiêu chí số 17 vào cuối năm 2020 hướng đến xây dựng xã nông thôn mới vào đầu năm 2021.

Huy Phục